Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Skončilo 73. plenární zasedání České biskupské konference

Na začátku arcibiskup Jan Graubner omluvil pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka, který v těchto dnech musel absolvovat lékařské kontroly a na Velehrad přicestuje v pátek večer. Poté informoval o současné situaci církve v dnešní společnosti. Biskupové opět konstatovali, že stav, ve kterém se ocitlo projednávání zákona o majetkovém vyrovnání, svědčí o tom, že církve se staly rukojmím politického napětí.

Biskupové vzali na vědomí výroční zprávu Papežského misijního díla (PMD) za rok 2007, které do svých misijních aktivit zapojuje přes 30 000 dětí. Finanční dary od dárců z ČR činily přes 26 milionů korun. PMD jako součást katolické církve pod patronací Svatého otce a Kongregace pro evangelizaci národů zajišťuje přímou pomoc potřebným v misijních zemích celého světa. V rámci 47 projektů se z ČR v roce 2007 pomohlo téměř 80 000 dětí.

O činnosti Národního centra pro rodinu informovala členy ČBK jeho ředitelka ing. Marie Oujezdská. Za velmi důležitou považuje spolupráci s diecézními a regionálními centry pro rodinu. Pracovníci center vnímají narůstající společenský zájem o jejich činnost. Do center přicházejí – přípravami na manželství počínaje a širokou nabídkou dalších aktivit pro rodiny konče – páry i rodiny z řad aktivních věřících, sympatizující i ti, kteří o církvi nikdy neslyšeli. Ročně centra nabízejí aktivity pro cca 46 000 osob, uzavírají asi 132 pracovních poměrů, často na zkrácené úvazky, a pracují cca s 960 dobrovolníky. Z vyhodnocení výsledků průzkumu k přípravě na manželství, který Národní centrum pro rodinu vypracovalo, vyplývá, že by kněží jako pomoc uvítali zpracování jednotlivých témat do konkrétní metodiky, dále také spolupracovníky a další vzdělávání.

Biskupové schválili Směrnice pro formaci trvalých jáhnů. Služba trvalých jáhnů byla zavedena v České republice na základě rozhodnutí biskupů v roce 1998. Předkládaná směrnice aplikuje statut jáhenské služby, schválený Svatým stolcem v roce 1990, na současné podmínky církve u nás.

Dále biskupové schválili Dohodu o duchovní službě ve věznicích. Účelem dohody je v souladu s právními předpisy stanovit podmínky pro vzájemnou spolupráci a pomoc Vězeňské služby České republiky a církví a náboženských společností.

Ve čtvrtek večer slavili biskupové mši svatou ve zlínském farním kostele sv. Filipa a Jakuba. Hlavním celebrantem a kazatelem byl host ČBK kardinál Giovanni Coppa. Biskupové zvolili tuto farnost také jako místo setkání s asi 200 účastníky prvního putování po nově otevřené stezce spojující poutní místa Hostýn a Velehrad. Poutníci ve Zlíně po prvním dnu putování přenocovali a v pátek pokračovali na Velehrad.

Na závěr druhého dne zasedání se biskupové spolu s apoštolským nunciem v ČR arcibiskupem Diego Causerem zúčastní koncertu Večer lidí dobré vůle. V sobotu budou biskupové koncelebrovat slavnostní poutní mši svatou na prostranství před velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Bohoslužbu v přímém přenosu odvysílá Česká televize. Hlavním celebrantem i kazatelem poutní mše bude kardinál Giovanni Coppa. Po mši předá arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, několik ocenění (Řád Cyrila a Metoděje, Děkovné uznání ČBK a Pamětní medaili ČBK) významným osobnostem.

Převzato z TS ČBK.

04. 07. 2008