Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Skončilo 74. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska přivítali mezi sebou na svém 74. plenárním zasedání nově jmenovaného litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a přáli mu Boží požehnání pro novou etapu služby církvi.

Zahájení zasedání České biskupské konference, které se konalo v Praze, se zúčastnil i apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Diego Causero. Pozdravil biskupy krátkou řečí, ve které připomněl, že začátek pastoračního roku je ve znamení Roku sv. Pavla, a tedy ve znamení výzvy hlásat Boží slovo. Poblahopřál Mons. Baxantovi ke jmenování biskupem a ujistil ho, že prosí „za něj, aby mu Pán dal dobré zdraví, sílu a moudrost pro novou službu“. K nepřítomnosti kardinála Vlka uvedl, že jde „o nepřítomnost, díky které jsme spojeni s univerzální církví, shromážděné prostřednictvím svých představitelů na biskupské synodě“. Dále chtěl zaměřit pozornost biskupů na dvě témata: na význam společenství mezi biskupy a kněžími a na sociální život v naší zemi, který je „součástí starosti církve a biskupů ne proto, aby ho soudili, ale aby měli pro něj vize a evangelní řešení“. K druhému tématu připomněl jako zdroj sociální učení církve.

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území, proto se biskupové shodli na tom, aby se již zahájily přípravy na oslavy tohoto významného jubilea, které je spojeno s historickými kořeny nejen našeho národa, ale i ostatních slovanských zemí. Bude vytvořena komise historiků, která připraví náměty tematických okruhů odborných konferencí.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, informoval biskupy o plenárním zasedání předsedů evropských biskupských konferencí (CCEE), které se minulý týden konalo v maďarské Ostřihomi. Hovořil mimo jiné o pozitivní zkušenosti nové evangelizace ve velkých evropských městech (Vídeň, Paříž, Lisabon, Brusel, Budapešť).

Skupina mladých tvůrců komunitního systému www.signaly.cz prezentovala biskupům vývoj od jednoduché „nástěnky akcí“ v roce 2001 k místu neanonymní diskuse a „virtuálního“ setkávání v roce 2007, které často vede k vytvoření reálného společenství. V letošním roce průměrný denní počet návštěv webu stoupl na 12 000 (loni 3700). 

Dále biskupové prodiskutovali možné náměty ke spolupráci v době předsednictví ČR v Radě EU se členy předsednictva Ekumenické rady církví v České republice Dr. Pavlem Černým, Joelem Rumlem a Josefem Červeňákem, kteří  navštívili jednání ČBK. Téma předsednictví se například promítne v zaměření již tradičně pořádaných novoročních slavností a ekumenických bohoslužeb. V různých městech bude dále příležitost prezentovat život církví v rámci doprovodných programů ministerských konferencí.

Převzato z TS ČBK

09. 10. 2008