Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Skončilo 75. plenární zasedání ČBK

V předvečer zasedání se někteří biskupové zúčastnili ekumenického shromáždění v modlitebně Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Již tradičně se před prvním plenárním zasedáním v novém kalendářním roce koná ekumenické shromáždění, pořádané ČBK a Ekumenickou radou církví. Arcibiskup Jan Graubner ve svém kázání mj. uvedl, že mnohdy vnímáme oběti na životech ve vzdálenějších zemích, ve kterých probíhají válečné konflikty, a často opomíjíme připravovaný „boj“ proti nenarozenému životu formou potratu či osobám na sklonku života uplatněním eutanazie, eufemisticky nazývanou „šťastná smrt“, v naší společnosti.

V úterý 20. 1. zahájil jednání biskup Radkovský duchovním slovem, v němž povzbudil k pokornému a opravdovému úsilí o svatost, k věrnému a poctivému hledání Boží vůle okamžik za okamžikem a k jejímu plnění. Kardinál Miloslav Vlk hovořil o situaci církve v současné společnosti. V souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU informoval biskupy o účasti kardinála Ennia Antonelliho, předsedy Papežské rady pro rodinu, na konferenci „Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti: Kolize nebo komplementarita“, kterou v Praze na začátku února pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí bezprostředně po setkání ministrů EU pro tuto oblast.

O předpokládané návštěvě papeže Benedikta XVI. do České republiky informoval biskupy apoštolský nuncius, arcibiskup Diego Causero. Zdůraznil pastorační dimenzi návštěvy papeže a nutnost připravit se na ni dobře nejen organizačně, ale především duchovně.

Charita Česká republika (CHČR) předložila biskupům žádost o schválení Kodexu Charity Česká republika a o jmenování ředitele a prezidenta CHČR. Kodex, výsledek šestileté práce, biskupové s několika doplňujícími poznámkami schválili. Dále biskupové jmenovali pro další čtyřleté funkční období dosavadního ředitele ing. Oldřicha Haičmana a do funkce prezidenta CHČR světícího biskupa z Českých Budějovic Mons. Pavla Posáda, a respektovali tak volbu Rady prezidentů a ředitelů CHČR.

Biskupové se také zabývali schvalováním rozpočtu na rok 2009 a zpráv o činnosti za rok 2008 pěti komisí a šestnácti rad ČBK. Komise pro nauku víry se mj. věnovala přípravnému pětiletému pastoračnímu programu v letech 2009–2013 s přihlédnutím k tématům Písmo svaté, katecheze, historická reflexe směřující k novému pojetí  cyrilometodějské tradice, lidové zbožnosti, obnova církve. Komise pro katolickou výchovu uspořádala v listopadu 2008 ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK konferenci na téma Pastorace vysokoškoláků, která měla mezinárodní zastoupení a seznamovala účastníky s pastorací v ČR, SR, SRN, Polsku a Rakousku. Papežské misijní dílo přispělo finanční pomocí prostřednictvím různých projektů potřebným v Ugandě, Malawi, Zambii, Angole, Jamajce, Bangladéši a dalších zemích. Charita Česká republika přispívá svými projekty na humanitární a rozvojovou činnost v Indonésii, na Severním Kavkaze, v Mongolsku, Senegalu, Gruzii, Ukrajině a Moldávii. Největším projektem svého druhu u nás je již tradiční Tříkrálová sbírka.

Rada pro duchovní službu v armádě uvedla ve své zprávě dvě mimořádné aktivity v loňském roce – v květnu proběhla 50. vojenská pouť v Lurdech za účasti vojáků z povolání s rodinami. Pouti se společně s českými vojáky a kaplany zúčastnil i náčelník Generálního štábu AČR genpor. Vlastimil Picek. Skupinu z České republiky tvořilo 119 lidí a účastnila se celého duchovního programu. V červnu proběhlo v Praze připomenutí 10 let od založení Duchovní služby AČR.

Biskupové českých a moravských diecézí na svém zasedání schválili prohlášení k českému předsednictví v Radě EU, k rezoluci Evropského parlamentu a k vládnímu návrhu zákona o specifických zdravotních službách.

Převzato z TS ČBK.

21. 01. 2009