Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Skončilo 77. plenární zasedání České biskupské konference

Jednání českých a moravských biskupů zahájil předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner ve čtvrtek 2. července večer.

Duchovní slovo připravil pražský světící biskup Karel Herbst. Vycházel v něm z výzvy, kterou je zakončeno Matoušovo evangelium a které se týká všech věřících: Jděte a získávejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. V souvislosti s ukončením Roku sv. Pavla připomněl biskup Herbst, že v průběhu života tohoto apoštola "nic nezajímalo tolik jako služba našemu Pánu a touha zachránit stůj co stůj alespoň některé". Dále zdůraznil, že jsme stále konfrontováni s tím, jak se mnozí brání přijmout Boží pravdu, distancují se od církve a bojí se pustit jistot tohoto světa.

Na myšlenky biskupa Herbsta navázal královéhradecký biskup Dominik Duka informací o církvi v současném světě. Poukázal na projevy militantního ateismu ve světě i u nás. V nové encyklice Benedikta XVI. "Caritas in veritate" vidí biskup Duka odpověď na celosvětovou hospodářskou krizi a považuje za nutné více aplikovat sociální nauku církve. V souvislosti s vyhlášením roku kněží navrhl, aby se věnovala pozornost výrazným kněžským postavám a vůbec významu působení kněží a církve ve společnosti.

Biskup Ladislav Hučko informoval o své cestě do Bruselu při příležitosti ukončení českého předsednictví EU ve dnech 26. - 28. června 2009 na pozvání Slovenské katolické mise, která se pastoračně věnuje i komunitě českých katolíků. Biskup Hučko se setkal se slovenským eurokomisařem Jánem Figeľem, velvyslancem České republiky v Belgii Vladimírem Müllerem a velvyslankyní České republiky v EU Miladou Vicenovou. Biskup zdůraznil, že církev ve svém působení sleduje věčné, ne krátkodobé cíle. Pro komunitu českých katolíků sloužil mši svatou v Lucemburku a Bruselu. O pastoraci krajanů v zahraničí hovořil také biskup Petr Esterka.

V pátek 3. července v poledne zveřejnilo tiskové středisko Svatého stolce podrobný program Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. - 28. září 2009. O průběhu příprav na návštěvu papeže podrobně informoval biskupy koordinátor příprav biskup Václav Malý.

Během jednání biskupové schválili stanovy a řád Papežské koleje Nepomucenum v Římě a zabývali se mj. koncepcí duchovní služby ve zdravotnictví a v armádě.

Na závěr druhého dne zasedání sloužili biskupové společně mši svatou na kopci sv. Antonína u Blatnice pod Antonínkem. Na prostranství před kaplí se v krásném prostředí k slavení eucharistie shromáždilo asi 2000 věřících, kteří potleskem přivítali kardinály – kromě kardinála Miloslava Vlka se této mše zúčastnil i kardinál Jozef Tomko, hlavní celebrant a kazatel slavnostní mše Národní pouti na Velehradě 5. července – a sbor biskupů. Přede mší svatou se biskupové v modlitbě shromáždili okolo hrobu Božího služebníka P. Antonína Šuránka.

V sobotu 4. července navštívil jednání České biskupské konference apoštolský nuncius Mons. Diego Causero, připomněl velký význam návštěvy papeže Benedikta XVI. pro naši církev a společnost a ocenil dosavadní průběh příprav.

Převzato z TS ČBK.
07. 07. 2009