Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Škrétovy obrazy z Týnského chrámu součástí připravované výstavy

Výstava, která se ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským uskuteční v termínu 26. listopadu 2010 – 10. dubna 2011, je koncipována jako vůbec nejrozsáhlejší přehlídka tohoto významného zakladatele barokního malířství v Čechách. Nabídne téměř 400 exponátů. Z Týna dočasně kvůli výstavě zmizí i velký oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie a nahradí ho reprodukce. Kromě tohoto plátna se na výstavě objeví také dvě malby z bočních oltářů - Zvěstování Panny Marie a Svaté rodiny. Pětici obrazů na výstavě doplní dva nástavce (menší obrazy nad oltáři) nazvané Bůh otec a Nejsvětější trojice.

Jedinečný soubor oltářních obrazů Karla Škréty se v kostele Panny Marie před Týnem dochoval v původním umístění. Týn byl jako nejvýznačnější staroměstský chrám odňat po Bílé hoře utrakvistům a jeho barokní výzdobu, nesenou již ve striktně katolickém, potridentském duchu financovaly přední měšťanské rodiny. Zvýšené nároky na reprezentaci odpovídaly společenskému vzestupu patriciátu po třicetileté válce. Je logické, že mnozí donátoři svěřili tvorbu oltářních obrazů právě Karlu Škrétovi, který se již od počátku čtyřicátých let 17. století těšil v Praze uznání a navíc se záhy sám domohl postavení váženého staroměstského měšťana.

Vedle prací samotného Škréty se na výstavě představí také díla jeho syna Karla Škréty ml., práce Škrétových žáků a dílenských spolupracovníků, jakož i vybrané ukázky z děl umělců, s nimiž se Karel Škréta setkal během svého pobytu v Německu a v Itálii, případně obrazy, na které navázal a jimiž se nechal inspirovat ve své vlastní tvorbě. (Aleš Pištora)

01. 09. 2010