Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slánské rozhovory 2008

Kolokvium v kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé budovy piaristů na náměstí ve Slaném  proběhne pod záštitou starosty města Dr. Ivo Rubíka a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. Dr. Ludvíka Armbrustera. Účast přislíbili doc. PhDr. Ivana Čornejová, PhDr. Zdeněk Hojda, PhDr. Václav Bartůšek, Prof. PhDr. Pavel Preiss, PhDr. Václav Moucha a další. Program odpoledne uzavře Mgr. Robert Hugo. Představí hudbu piaristů, která zněla na slánském kůru. Další informace lze najít na www. pamatky.slany.cz.

Pamětní desku k 350. výročí příchodu piaristů do Slaného na budově bývalé kaple piaristů na náměstí ve Slaném nedávno požehnal kardinál Miloslav Vlk.

První piaristé přišli do Slaného z Moravy roku 1658. Kolej, kterou piaristé založili, velmi významně zasáhla nejen do vývoje města Slaný, ale prostřednictvím svých významných žáků ovlivnila celou českou kulturu. Tradičně se uvádí, že impuls k založení koleje dal Ferdinand Leopold Bennon z Martinic, probošt Vyšehradské kapituly a pasovský kanovník. Hlavním zakladatelem slánské koleje byl ale jeho bratr Bernard Ignác z Martinic (†1685). Podle zakládací listiny měl být počet řeholníků symbolicky stanoven na 12. Jejich úkolem byla výuka čtení, psaní a počítání. Kolej, která byla přestavěna v letech 1877–1878, navštěvovali jako studenti anebo na ní učili takové osobnosti jako byli Gelasius Dobner, Václav Beneš Třebízský, Jaroslav Vrchlický, Karel Toman a mnoho dalších.

Největšího rozvoje dosáhly piaristické školy a vzdělávací ústavy v českých zemích v 17.–19. století, kdy představovaly elitu celého školství. V období komunistického režimu čelil řád tvrdému pronásledování, během kterého byla vážně poničena jeho struktura. Piaristé přišli o všechny ústavy, většinu majetku a počet jejich členů se dramaticky snížil. V současné době v České republice působí Českomoravská provincie řádu, její význam však v postkomunistickém období zůstává stále malý.

Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol (lat. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) je světově rozšířený řeholní řád založený v Římě sv. Josefem Kalasanským v roce 1597. Papež Pavel V. jej schválil jako kongregaci v roce 1617, v roce 1621 jej pak Řehoř XV. povýšil na řeholní řád. Jeho členové se nazývají piaristé. Řád se zaměřuje na zřizování a správu škol, výuku, pastoraci, výchovu dětí a misijní činnost. (ap)

06. 10. 2008