Vyhledávání Menu

Slánské rozhovory budou věnovány městu Smečno

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném a město Slaný pořádají v úterý 7. října 2014 ve spolupráci s městem Smečno a tamní římskokatolickou farností 11. Slánské rozhovory. Letošní ročník se bude zabývat historií a památkami města Smečna. Program začíná v 9.30 hodin v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném.

Letošní v pořadí již 11. Slánské rozhovory budou věnovány historii a památkám města spojeného s významným rodem Martiniců. První část programu proběhne v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném a konferenci ukončí exkurze a „hudební tečka“ v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně. Na konferenci mimo jiné vystoupí také doc. Ivana Čornejová s přednáškou o jezuitském tuchoměřickém panství či doc. Josef Hřebík, který se bude věnovat biblickým textů na hrobkách Clam-Martiniců.

Slánské rozhovory pořádá od roku 2004 vždy na podzim odbor kultury města Slaný. Celodenní setkání s příspěvky odborníků z oblasti historie, filozofie, architektury, literatury a hudby jsou změřena na vztah města Slaného jednak k oblastem Evropy, které formovaly duchovní utváření našeho města a jeho obyvatel a jednak na vztah města k okolním regionům a jejich prolínání, ovlivňování se a spolupráci. Více na www.pamatky.slany.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 10. 2014