Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Ježíše Krista Krále na Svaté Hoře

Do stavby velkých varhan pro Svatou Horu se zapojují další známí čeští umělci. Svou beneficí tentokrát přijede dokončení varhan podpořit jedna z nejpopulárnějších houslových virtuózek současnosti Gabriela Demeterová za doprovodu titulárního varhaníka svatohorské baziliky Jaroslava Tůmy. Na programu benefičního koncertu, který se uskuteční v neděli 20. listopadu 2011 od 18 hodin ve svatohorské bazilice, jsou připraveny Růžencové sonáty pro housle a basso continuo českého barokního autora Heinricha Franze Bibera a dále sonáty a suity Johanna Sebastiana Bacha. Více na http://svata-hora.cz.

V neděli 20. listopadu slaví církev slavnost Krista Krále. Slavnost tradičně připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí. "Bude vládnout od moře k moři, od Řeky (Eufratu) až do končin země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit." (Ž 72,8.11). Slavnost Ježíše Krista Krále zavedl papež Pius XI. pro celou církev vydáním encykliky "Quas Primas" 11. prosince 1925. Poprvé se tento svátek slavil na poslední říjnovou neděli roku 1926. Piux XI. chtěl tímto svátkem zdůraznit, že státní moc nemá podle nauky církve právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší  Bohu– tj. především v oblasti etiky a důstojnosti člověka.

Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v novozákonních evangeliích, kde je takto Ježíš na vícero místech představován jako dlouho očekávaný král Židů (mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např. „Pán“) je označení „král“ vyjádřením vlády, kterou věřící křesťan přiznává Ježíši Kristu nad svým životem. (Aleš Pištora, http://tisk.cirkev.cz)

16. 11. 2011