Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Ježíše Krista Krále v katedrále sv. Víta

Slavnost Ježíše Krista Krále je nejmladším svátkem ke cti Páně, který svou encyklikou "Quas primas" z 11. prosince 1925 zavedl papež Pius XI. Vnějším podnětem pro zavedení tohoto svátku právě v tomto roce bylo 1600. výročí Prvního ekumenického koncilu v Niceji, jehož závěry týkající se Kristovy soupodstatnosti s Otcem jsou základem učení o Kristově královské vládě. Jejími plody jsou, řečeno slovy uvedené encykliky, "přiměřená svoboda, řád, klid, svornost a pokoj". Papež původně určil za sváteční termín poslední říjnovou neděli, především s ohledem na následující slavnost Všech svatých, aby se, jak říká, "nahlas zvěstovala sláva toho, který triumfuje ve všech svatých a vyvolených". Kristova sláva má tedy zazářit také na nás a na našich životech! Dnes však je tato slavnost zařazena na závěr liturgického roku. Tak více stojí v eschatologické souvislosti. Stává se tak jasnějším, že vyvýšený Pán a Král není pouze cílovým bodem liturgického roku, nýbrž našeho pozemského putování vůbec, "tentýž včera i dnes i na věky" (Žd 13,8), "Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec" (Zj 22,12). (Srov. A. Adam, Liturgický rok, Vyšehrad 1997, str. 170n, převzato z www.vira.cz)
17. 11. 2008