Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Korunovace na Svaté Hoře

Milostnou sošku korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Johann Rudolf Sporck 22. června 1732. V témže dekretu papež Klement stanovil, že se Korunovace bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého.

Program:

Sobota 20. června 2009

17:00 – mše svatá

18:00 – koncert

19:30 – mše svatá

Světelný průvod

Neděle 21. června 2009

6:00 – mše svatá

7:30 – mše svatá

9:00 – mše svatá, při bohoslužbě bude provedena Mše D dur „Lužanská" Antonína Dvořáka, v přímém přenosu vysílá Radio Proglas

Korunovační průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské

Požehnání pomníku na památku zemřelých obyvatel z italského Valle di Ledro během vyhnanství v Čechách za 1. světové války (po skončení tichá mše svatá v bazilice)

13:30 – pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů

14:30 – koncert

15:30 – mše svatá

16:15 – nešpory

Tento den je možno získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).

Plakát ke stažení (dokument Adobe PDF)Plakát ke stažení 259.2 KB

Kontakt: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá Hora, tel.: 318 626 351, 318 624 744, e-mail: basilica@svata-hora.cz, www.svata-hora.cz

(aj)

 

15. 06. 2009