Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Korunovace na Svaté Hoře

Po skončení korunovačního průvodu s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské následuje tichá mše svatá v bazilice. Od 13.30 hodin začíná pobožnost k Panně Marii a požehnání předmětů. Ve 14.00 hodin se rozezní varhanní koncert Pavla Šmolíka. V 15.30 hodin bude mše svatá a od 16.15 hodin české zpívané nešpory. Tento den bude také možnost získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.

Milostnou sošku korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Johann Rudolf Sporck 22. června 1732. V témže dekretu papež Klement stanovil, že se Korunovace bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého. Více na http://svata-hora.cz. (svata-hora.cz)

03. 06. 2013