Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost kostela Panny Marie Andělské na Hradčanech

Kapucínský kostel Panny Marie Andělské byl vysvěcen v roce 1602. Jak žádají kapucíni, byl postaven jako kostel velmi prostý, jednolodní, bez věže, jen s malou sanktusovou věžičkou, z níž se zvonilo při mši. Interiérové vybavení je stejně prosté. V nové době sem přibyla reliéfní křížová cesta od Karla Stádníka. Na titul kostela upozorňuje oltářní obraz, kde je zobrazen sv. František, jak prosí o tzv. porciunkulové odpustky (pro kapli Panny Marie Andělské v Assisi). Autorem je řádový bratr Cosmas a Castenfranco. Ve fasádě kostela jsou zasazeny dělové koule, které dopadly na klášter při bombardování pruským dělostřelectvem roku 1757.

V jedné z postranních kaplí kostela Panny Marie Andělské upoutá starý betlém z roku 1700 z dřevěnými a slaměnými figurkami s obličejem ze sádry a papíru. Postavy jsou oblečeny do pravých obleků impregnovaných pryskyřicí. Naproti kapli sv. Kříže stojí kaple se sochou Panny Marie Rottenburské, která je opředena podivuhodnou pověstí.

Kapucínský klášter na Hradčanech je nejstarším kapucínským klášterem v Čechách. Byl založen v zahradě Lobkoviců roku 1600 samotným generálem řádu Vavřincem z Brindisi, později svatořečeným. Samotní kapucíni přišli do Čech 13. listopadu 1599 na pozvání pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Lipé a Dubé. Arcibiskup Zbyněk Berka byl velmistr křižovníků a tak bratři nejdříve našli přístřeší v křížovnickém klášteře u Karlova mostu. O rok později získali stavební místo na Pohořelci.

Konvent kláštera byl vystavěn postupně během 17. století a v první polovině 18. století Klášter je spojen krytou visutou chodbou na pilířích s Loretou. Klášterní zahrada sousedila s hradbami města, což umožnilo kapucínům roku 1632 vpustit do města císařské vojsko pod vedením Albrechta z Valdštejna, který ukončil půlroční saskou okupaci Prahy. Za Protektorátu zde velitelství SS zřídilo věznici. Po válce se sem vrátili řeholníci jen na chvíli, po komunistickém převratu byli násilně vystěhováni. Kapucínům byl klášter vrácen až v roce 1990. Kapucíni jsou tradičními správci loretánského poutního místa. (www.kapucini.cz, Aleš Pištora)

14. 06. 2010