Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V rámci slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude od 18.00 hodin Mons. Vladimír Málek celebrovat v chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě poutní mši svatou. Bohoslužbu hudebně doprovodí sbor Notre Dame. Další bohoslužby poutní slavnosti budou slouženy od 8.00 a 12.15 hodin. Ve 13.15 hodin začne prohlídka chrámu s výkladem. Více na www.tyn.cz.

Také kapucíni zvou na slavnost nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou od 18.00 hodin v klášterním kostele Panny Marie Andělské doprovodí soubor Societas Musicalis hudbou J. K. F. Fischera a J. A. Plánického. Více na www.kapucini.cz.

Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 18.00 hodin. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“ Toto dogma nic neříká o tom, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě však její přítomnost v nebi s tělem i duší je v křesťanské víře předobrazem a zárukou přítomnosti církve ve společenství Nejsvětější Trojice a našeho pozemského putování. (Aleš Pištora)

13. 08. 2012