Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Oslavy začínají modlitbou ranních chval v 8.00 hodin a modlitbou růžence s meditacemi bl. Jana Pavla II. v 9.00 hodin. Od 10.00 hodin proběhne hlavní poutní mše svatá celebrovaná generální vikářem Mons. Michaelem Slavíkem Th.D. Hudbou Adama Václava Michny z Otradovic ji bude doprovázet staroboleslavský chrámový sbor Václav. Tradiční historický poutní průvod s Palladiem začíná v 15.00 hodin. Na něj navazuje od 16.00 hodin poutní mše svatá celebrovaná P. Jiřím Kusým, farářem od sv. Václava v Praze – Nuslích. V 17.30 hodin začíná slavnostní koncert. V podání Jiřího Kusého zazní Biblické písně Antonína Dvořáka.

Poutní mše svaté na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se budou konat v kostelích s tímto zasvěcením po celé arcidiecézi. Slavná mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem se zpěvy sboru Notre Dame (M. A. Charpentier: Te Deum), kterou celebruje P. Karel Martin Satoria, začíná v 18.00 hodin. Více na www.tyn.cz.

Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“ Toto dogma nic neříká o tom, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě však její přítomnost v nebi s tělem i duší je v křesťanské víře předobrazem a zárukou přítomnosti církve ve společenství Nejsvětější Trojice a našeho pozemského putování.

Palladium je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony. Je uchováván v pokladnici kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. V roce 1609 byl staroboleslavský mariánský obraz prohlášen za záštitu (palladium) českých zemí. Stalo se tak po vydání Rudolfova majestátu, kdy čeští katolíci putovali ve velkém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi prosit o záchranu katolické víry. Palladium země české bylo na přelomu roku 2008 a 2009 vystaveno jako jeden z nejvzácnějších exponátů v rámci velkolepé výstavy Sv. Václav – ochránce České země, kterou uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií. Více na www.staraboleslav.com. (Aleš Pištora)

09. 08. 2011