Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Nejsvětější Trojice v Čerčanech

Občanské sdružení TŘI, které postavilo a provozuje hospic Dobrého Pastýře, nyní pokračuje  navazujícím projektem: stavbou Komunitního domu s kostelem Nejsvětější Trojice. Za zdar stavby Komunitního domu s kostelem bude obětována slavnostní mše svatá. Nová stavba bude sloužit křesťanům z Čerčan i okolí, pacientům, jejich příbuzným i zaměstnancům.

Prostory v přízemí stavby Komunitního domu poskytnou dostatek prostoru pro pořádání volnočasových aktivit pro místní obyvatele, seminární a přednáškové prostory pro vzdělávací a zájmové skupiny i firmy z Benešovska. Čerčany a okolí získají cenné centrum pro duchovní rozvoj, vzdělávání a výchovu, založenou na základech křesťanských morálních hodnot.

V neděli 30. května odpoledne navštíví hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech pražský arcibiskup Dominik Duka a svým požehnáním přispěje ke zdaru stavby. Jde o stavbu jediného kostela ve Středních Čechách za posledních 80 let. Společné setkání před mší, spojené s prohlídkou hospice Dobrého Pastýře a seznámením s dalšími připravovanými projekty Občanského sdružení TŘI začíná ve 14.00 hodin. Dále je možné si ve volném čase prohlédnout v prostorách hospice výstavu fotografií „Nevšední tvář radosti“. Mše svatá bude sloužena od 15.00 hodin.

Po slavnostní mši Občanské sdružení TŘI připravilo pro návštěvníky i další program. V 16.30 hodin bude možné shlédnout pohádku pro děti i dospělé v podání kejklířského divadla Vojty Vrtka. Těšit se můžete na pohádku  „O kouzelné kuličce aneb jak Vojta k šikovnosti přišel“.

Posláním občanského sdružení TŘI je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích nebo při odpočinku a růstu ve chvílích radosti. Cílem sdružení je vyvíjet činnosti směřující k realizaci výstavby a provozování mateřské a základní školy, komunitního domu s kostelem a hospice v obci Čerčany. Občanské sdružení TŘI v současnosti naplňuje své poslání těmito aktivitami: výstavba a provoz hospice v Čerčanech a provozování terénních zdravotně sociálních služeb v Benešově a okolí, ochrana práv pacientů v terminálním stadiu nemoci, výstavba Komunitního domu s kostelem Nejsvětější Trojice, příprava výstavby alternativní školy Archa. (www.centrum-cercany.cz, ap)

26. 05. 2010