Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

„Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.“ říká papež Pius IX. ve své encyklice z 8. 12. 1854.  

Tuto pravdu církev vždy vyznávala, už v prvních staletích se v tomto smyslu vyjadřovali sv. Justin, sv. Irenej a Tertulián, později sv. Ambrož, sv. Augustin a sv. Sofronius. „Liturgická oslava Početí Panny Marie se konala nejprve na Východě, v 9. stol. přešla z Konstantinopole do jižní Itálie a na Sicílii. Koncem 11. století zavedl tento svátek ve své diecézi sv. Anselm z Canterbury a v té době se objevují náznaky této úcty i u nás v tzv. Opatovickém homiliáři. Z Anglie se svátek šířil i jinam. U nás se slaví už kolem roku 1200. V roce 1476 Sixtus IV. rozšířil jeho slavení pro celou církev.“ (Misál, Kostelní Vydří: KN, 2003, s. 2189)

Poutní mše v kostele zasvěceném Neposkvrněnému Početí Panny Marie v Praze - Strašnicích proběhne 8. 12. v 18 hodin. Slavnostní bohoslužbě bude předcházet celodenní eucharistický výstav (7:00 - 17:45). Tento kostel byl postaven a posvěcen 17. 6. 1994 a je v současnosti jediným farním kostelem zasvěceným tomuto tajemství v pražské arcidiecézi.

Neposkvrněnému Početí Panny Marie kromě farního kostela ve Strašnicích zasvěcen filiální kostel ve farnosti Praha - Libeň a dvě kaple - v Újezdci (farnost Neratovice) a v Úhercích (farnost Panenský Týnec).

(aj)

08. 12. 2008