Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule

Jménem „Porciunkule“ (z latinského portiuncula – malý podíl, malý pozemek) je označována kaple Panny Marie Andělské čtyři kilometry od Assisi v Umbrii ve střední Itálii. Kaple se proslavila tím, že ji vlastníma rukama opravil sv. František, který v její blízkosti také 3. října 1226 zemřel. Svůj plný název kaple převzala podle chrámu Panny Marie Andělské, který nad kaplí nechal v roce 1569 vybudovat papež Pius V.

Kapucínský kostel Panny Marie Andělské v Praze byl vysvěcen v roce 1602. Jak žádají kapucíni, byl postaven jako kostel velmi prostý, jednolodní, bez věže, jen s malou sanktusovou věžičkou. Stejně prosté je vybavení interiéru. Na titul kostela upozorňuje oltářní obraz, kde je zobrazen sv. František, jak prosí o tzv. porciunkulové odpustky (pro kapli Panny Marie Andělské v Assisi). Autorem je řádový bratr Cosmas a Castenfranco. Ve fasádě kostela jsou zasazeny dělové koule, které dopadly na klášter při bombardování pruským dělostřelectvem roku 1757. V nové době sem přibyla reliéfní křížová cesta od Karla Stádníka.

Kapucínský klášter na Hradčanech je nejstarším kapucínským klášterem v Čechách. Byl založen v zahradě Lobkoviců roku 1600 samotným generálem řádu Vavřincem z Brindisi, později svatořečeným. Samotní kapucíni přišli do Čech 13. listopadu 1599 na pozvání pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé. Konvent kláštera byl vystavěn postupně během 17. století a v první polovině 18. století. Klášter je spojen krytou visutou chodbou na pilířích s Loretou. Klášterní zahrada sousedila s hradbami města, což umožnilo kapucínům roku 1632 vpustit do města císařské vojsko pod vedením Albrechta z Valdštejna, který ukončil půlroční saskou okupaci Prahy. Po druhé světové válce a době komunistické totality se v roce 1990 klášter vrátil opět kapucínům. (www.kapucini.cz, Aleš Pištora)

28. 07. 2011