Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Seslání Ducha svatého v katedrále

Svátost biřmování udělují biskupové, a to zpravidla v období slavnosti Seslání Ducha svatého. V pražské katedrále uděluje tuto svátost již tradičně pražský arcibiskup v den slavnosti.

LETNICE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Latinský název Letnic - „Pentecostes“ (z řeckého "pentekosté hémera" - padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Svátek Letnic se slavil už v židovství a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. V tento den si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve. (Podle Rainero Cantalamessy a Eliase Velly)

V sobotu 30. května 2009 začíná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vigilie ze slavnosti Seslání Ducha svatého v 18:00. 

(aj)

26. 05. 2009