Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost sv. Ignáce z Loyoly na Novém Městě

Slavnost připomíná smrt zakladatele Tovaryšstva Ježíšova sv. Ignáce z Loyoly 31. července 1556.  

Mši svatou v 18.00 hodin bude celebrovat P. František Hylmar SJ.
Při této příležitosti přednese místní Svatoignácký sbor, sólisté a orchestr Korunovační mši Wolfganga Amadea Mozarta.
Další mše svaté jsou v tento den podle pravidelného pořádku v 6.15 a v 7.30 hodin.

Sv. Ignác z Loyoly se narodil roku 1491 ve Španělsku. Stal se důstojníkem královského vojska a v roce 1521 utrpěl vážné zranění, které ho na delší dobu upoutalo na lůžko. V této době se začal Ignác zamýšlet nad svým dosavadním životem a rozhod se jej změnit. Odebral se do samoty a připravil podklad pro svá duchovní cvičení. Jako heslo svého života zvolil Omnia ad maiorem Dei gloriam (Všecko k větší slávě Boží).
V roce 1537 přijal kněžské svěcení a rozhodl se založit řád. Papež Pavel III. potvrdil jím sepsanou řeholi a Ignác se stal prvním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Hlavní náplní řádu byla obnova a prohloubení křesťanského života, podléhal přímo papeži jako náměstku Krista a fungoval na systému vojenského uspořádání.
Ignác byl jedním z největších mystiků. Svůj postoj k církvi sepsal v knize Exercitia spiritualia, která významně ovlivnila potridentské smýšlení a v krátké době tak oslovil obrovské množství lidí.
Sv. Ignác zemřel 31. července 1556.

(LV)

28. 07. 2009