Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost světla v Praze

Mladí lidé, kteří setkání připravují, počítají s účastí stovek křesťanů, ale i lidí hledajících a nevěřících. Večer důvěry může být příležitostí, jak se podívat do kostela, aniž by to bylo člověku, který církev nezná, nepříjemné. Každý může přijít jen tak posedět a poslouchat hudbu nebo se sám do jednoduchých, opakovaných zpěvů zapojit. Během večera zazní zpěvy z Taizé, které doprovodí sbor s orchestrem, avšak zapojuje se do nich každý účastník - společný zpěv jednoduchých písní je formou společné modlitby - ať už malé skupinky, či poměrně velkého shromáždění. Krátká věta nebo jen několik slov se opakuje jakoby donekonečna. Není těžké se je naučit. To umožňuje, aby se každý podle svých možností do modlitby zapojil. Do zpěvu zaznívají i krátké úryvky z Bible doplněné momentem ztišení pro osobní modlitbu. Velké množství účastníků sice zpívá různými hlasy, ale souzní v harmonii. Společné ticho a kontemplace, setkávání a sdílení, prostota, solidarita a postoj důvěry jsou hlavními charakteristikami spirituality Taizé. 

„Více než třicet let organizujeme velká evropská setkání, kterým říkáme pouť důvěry a kterých se zúčastní na desetitisíce mladých lidí z celé Evropy, včetně České republiky. Před několika lety nám mladí ze Zlína navrhli, ať pořádáme i malou pouť důvěry v českých městech,“ říká bratr Wojtek z Taizé, francouzské vesnice z níž se spiritualita důvěry šíří do celého světa. Člen komunity v Taizé, který se zúčastní pražského Večera důvěry, jeho název vysvětluje takto: „Důvěra nás otevírá pro ostatní. Důvěra nám umožňuje podělit se o to, co je v našich životech důležité a objevovat nečekané. V našich životech potřebujeme mnoho důvěry, abychom překonali zdi, které existují nejen mezi lidmi a kontinenty, ale i uvnitř nás, v každém lidském srdci.“

Před pěti lety uspořádali mladí lidé ve Zlíně pro další mladé Dny důvěry, na které navázala podobná setkání před třemi lety v Brně a minulý rok v Olomouci. Těchto víkendů se zúčastnili mladí lidé z celé České republiky a přijelo i několik zahraničních hostů. Od pátku do neděle se všichni účastnili společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Stejně jako v Taizé se zde konaly biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné jídlo. Všichni účastníci setkání byli přijati v rodinách místních farností a sborů.

Přestože další Dny důvěry se plánují až na rok 2013, někteří mladí lidé vyjádřili touhu pokračovat v pouti důvěry letos také na místech, kde žijí. Během podzimu 2012 mladí lidé z Brna, Olomouce, Ostravy, Prahy a Zlína společně s bratry z Taizé zvou na Večery důvěry, které se budou konat v těchto městech a navážou tak na tradici slavností světel každoročně pořádaných v různých městech České republiky.

Tato jednoduchá půldenní setkání začínají čtením úryvku z Bible (nebo biblickým úvodem), na které navazuje sdílení ve skupinkách, jednoduchá večeře. Vyvrcholí společnou modlitbou se zpěvy z Taizé.
 
Komunity Taizé a jejích modliteb za jednotu křesťanů a Evropanů si vážil i prezident Václav Havel. Když byl v roce 2005 zavražděn bratr Roger Schutz, zakladatel ekumenické komunity bratří v Taizé, z níž vzešla a během druhé poloviny 20. století se mezi mladými po celém světě značně rozšířila tzv. Pouť důvěry na zemi, Václav Havel o něm řekl: „Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjednocující se Evropy.“


Více na www.vecerduvery.cz

(Jana Pláteníková)

 


 

09. 11. 2012