Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Těla a krve Páně

Je to už čtvrtý rok, co bylo v pražské katedrále navázáno na dřívější tradici eucharistického průvodu, jímž věřící o slavnosti Těla a krve Páně nejen uctívají a slaví Krista, který se pro člověka stal pokrmem a nápojem, ale také se svou vírou – právě prostřednictvím slavnostního průvodu – vystupují na veřejnost.

Tajemství, které je jindy „skryto“ v přítmí kostelů, v tomto dni vychází do ulic – pro jedny je tento průvod jedinečným zážitkem, doprovázením Pána, „procházkou“ s drahým přítelem, pro druhé zvláštností, turistickou atrakcí, pro jiné pohoršením, … pro všechny však je příležitostí k setkání: s Kristem, s církví (radostnou, vítěznou, chválící), s lidmi. A takové příležitosti je škoda nevyužít, nikdo nevíme, co právě nám a právě letos chce dát!

Proto jsou všichni kněží celé arcidiecéze spolu se svými farníky zváni, aby před zvláštním slavením v jednotlivých farnostech dali přednost účasti na společné diecézní oslavě Těla a krve Páně.

Bohoslužba v den slavnosti 22. května začíná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 17 hodin. Po skončení mše sv. a po prvním  adoračním zastavení vyjde bohoslužebný průvod ven z katedrály Zlatou branou a přes všechna tři hradní nádvoří zamíří po Hradčanském náměstí k fortně kláštera sester karmelitek, kde bude druhé ze čtyř zastavení. Dále se průvod přesune k oltáři u brány do hradčanské Lorety spravované bratry kapucíny. Čtvrté zastavení a zakončení průvodu včetně Te Deum bude v chrámu kláštera bratří premonstrátů na Strahově.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí se v celé církvi rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355. (kh)

 

Převzato ze Zpravodaje pražské arcidiecéze.

15. 05. 2008