Vyhledávání Menu

Slavnost Těla a Krve Páně v Praze


Ve čtvrtek 26. května 2016 se v Praze na Hradčanech koná oslava slavnosti Těla a Krve Páně. Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.


61018

Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra


Pražský arcibiskup zve všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Po mši svaté ve svatovítské katedrále bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnického domu čp. 7. Třetí oltář bude na Karmelu sv. Josefa a průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355. Tradice eucharistického průvodu v Praze byla obnovena v roce 2004. (Vojtěch Mátl, Aleš Pištora)

Pro informace o pobožnostech v dalších farnostech navštivte Katalog Arcibiskupství pražského.

Aleš Pištora 23. 05. 2016