Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Všech svatých na Pražském hradě

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena 8. ledna 1339 českým králem a římským císařem Karlem IV. V souladu s tradicí a určením kapituly, která byla koncipována pro mistry univerzity, jsou noví kanovníci spjati s akademickou půdou. Na svátek sv. Prokopa 4. července 2010 uvedl arcibiskup Dominik Duka do funkce kanovníků již Jaroslava Brože, Th.D., ThLic. Jana Kotase, PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D., Mons. Dr. Jana Mráze a Prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna.

Při bohoslužbě bude 1. listopadu do funkce instalován nově zvolený probošt Kolegiátní kapituly prof. Albert-Peter Rethmann, který je morálním teologem a působí jako ředitel Institutu pro světovou církev a misii (Institut für Weltkirche und Mission). Rovněž je vyučujícím katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK. V roce 2004 založil Centrum pro studium migrace na KTF UK. Je odborným poradcem Německé a České biskupské konference.

Při bohoslužbě bude zároveň uveden nový kanovník kapituly Mons. Milan Hanuš, který je generálním vikářem Apoštolského exarchátu a zároveň jeho kancléřem.

Na místě dnešního kostela Všech svatých původně stála románská knížecí kaple postavená ve třetí čtvrtině 12. století. V letech 1370 - 1387 vybudoval na jejím místě Petr Parléř gotický kostel po vzoru pařížské St. Chapelle. Kostel navazuje na hradní křídlo za Vladislavským sálem. Po požáru roku 1541 byl renesančně přestavěn, od roku 1755 se stal soukromou kaplí Ústavu šlechtičen. (Aleš Pištora)

26. 10. 2010