Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Všech svatých na Pražském hradě

Liturgický program zahájí v 17.00 hodin slavnostní nešpory. Liturgie se osobně zúčastní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Zazní Missa brevis Zdeňka Fibicha v podání sboru Cantus amici, který povede E. Juran. Za varhany usedne Ondřej Valenta, zpěv Diana Aivia. Po mši svaté následuje zasedání Kolegiátní kapituly.

Už za dob románského přemyslovského hradu byla na hradě královská kaple. Byl při ní odedávna sbor kněží, kteří byli většinou úředníky královské kanceláře. Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena v roce 1339 českým králem a římským císařem Karlem IV. pro 11 kanovníků. Zakládací listinu potvrdil papež Benedikt XII. Pro vývoj kapituly je rozhodující rozhodnutí Karla IV. potvrzené papežem Urbanem V., podle kterého kanonikáty u Všech svatých se obsazují Mistry Karlovy koleje - tedy profesory Karlovy university. To bylo potvrzeno také novou zakládací listinou kardinála Bedřicha Schwarzenberga z roku 1884

V husitských dobách ztratila kapitula snad všechny své statky. Královská kaple, kterou Karel IV. zamýšlel vybudovat jako obdobu pařížské Sainte Chapelle, byla skoro zničena velkým požárem Malé Strany a Pražského hradu roku 1541. Řadu let ležela v troskách, až ji dala Alžbeta, vdova po francouzském králi Karlu IX. znovu postavit v podstatě v dnešní podobě. Arcibiskup Martin Medek z Mohelnice do ní dne 29. května 1588 přenesl domnělé ostatky sv. Prokopa a uložil je do oltáře, který byl zřízen uprostřed presbytáře. (Aleš Pištora, cs.wikipedia.org)

29. 10. 2012