Vyhledávání Menu

Slavnost Všech svatých na Pražském hradě

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském zve k poutní liturgii Slavnosti Všech svatých, která se koná v pátek 1. listopadu 2013 v kapitulním kostele v Praze na Hradčanech. Pontifikální mše svatá, kterou bude v přímém přenosu vysílat Česká televize, začíná v 17.00 hodin.

Spolu s poutníky a kapitulou bude mši svatou v kostele Všech svatých slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Homilii pronese probošt kapituly prof. Petr Piťha, do poutní liturgie se zapojí Schola Gregoriana. Česká televize bude bohoslužbu vysílat v přímém přenosu, proto kapitula prosí všechny poutníky, aby přišli do chrámu do 16.45 hodin.

Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Aleš Pištora 25. 10. 2013