Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnosti Palladia 2009

Zatímco minulý rok si Arcidiecéze pražská připomněla 1100 let od narození sv. Václava roku 908, letos si připomínáme 400 let od prohlášení staroboleslavského mariánského obrazu za záštitu (palladium) českých zemí. Je to další velmi významná událost, která se váže ke Staré Boleslavi, tomuto nejstaršímu českému poutnímu místu, které na konci září ve svátek sv. Václava navštíví papež Benedikt XVI.

Palladium země české bylo vystaveno jako jeden z nejvzácnějších exponátů v rámci velkolepé výstavy Sv. Václav – ochránce České země, kterou nedávno uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony. Je uchováván v pokladnici kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Za Palladium země České byla Panna Maria zobrazená na staroboleslavském obrázku prohlášena roku 1609 po vydání Rudolfova majestátu. Čeští katolíci tehdy putovali ve velkém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi prosit o záchranu katolické víry. Největší slávu zažil staroboleslavský mariánský kult v 17. a 18. století, kdy o něj významně pečoval také jezuitský řád. Lidé do Staré Boleslavi ovšem putují dodnes.

Letošní pouť zorganizovala Římskokatolická farnost Stará Boleslav spolu s městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Českou křesťanskou akademií. Hlavní poutní mši svatou této výroční slavnosti v 10:00 celebruje pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Odpoledne se mohou poutníci připojit k tradičnímu procesí v historickém stylu v 15:00. Průvod s Palladiem pak vyvrcholí druhou poutní mší v 15:30, kterou bude doprovázet výběr dobových hudebních děl rudolfínské renesance a ranného baroka v autentickém provedení. V rámci bohatého programu mohou poutníci také vyslechnout přednášku prof. Jana Royta o historii Palladia či absolvovat komentovanou prohlídku chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Staroboleslavské slavnosti Palladia slibují poutníkům příjemné duchovní a kulturní zážitky a jsou též předznamenáním nadcházející návštěvy Svatého otce na tomto významné poutním místě.  (ap)

 

Program:

Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie

 9:15        modlitba růžence

10:00       Poutní mše sv.

                Slavnostní bohoslužbě předsedá Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk,

                arcibiskup pražský a primas český

Hudbou doprovází staroboleslavský chrámový sbor Václav, sbormistr Marie Nohýnková

12:00      Svaté předměty: zbožnost či modloslužba? / zamyšlení P. Jana Houkala

13:00      Vyprávění o historii Palladia / přednáška Prof. Dr. Jana Royta

14:00      Čas pro modlitby, svátost smíření a komentované prohlídky chrámu Nanebevzetí Panny Marie

15:00      Tradiční poutní průvod s Palladiem

               Živý obraz z historie Palladia za doprovodu procesních zpěvů Chorální školy

15.30      Mše sv. s hudbou 17. století

               Celebruje farář a staroboleslavský vikář R.D. Mgr. Michal Procházka

               kanovníci kapituly sv. Kosmy a Damiána

               představitelé řádů ve službách Palladia

               kněží staroboleslavského vikariátu a poutních farností.

Mezi účinkujícími vystoupí KrisKrosKvintet a Stanislav Předota, Dyškanti a Martin Horyna. V chrámu zazní autentická hudba  doby raného baroka a rudolfinské renesance. Prezentována bude nová kniha o Svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi.

14. 08. 2009