Vyhledávání Menu

Slavnosti sv. Prokopa na Sázavě


Farnost Sázava zve na Svatoprokopskou pouť, která začíná vigilií den před samotným svátkem, tedy 3. července 2016. Druhý den pokračuje poutní mší svatou, kterou bude od 10.30 hodin sloužit děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož. Tzv. velkou svatoprokopskou poutní mši svatou bude 10. července od 10.30 hodin sloužit biskup Ladislav Hučko. Zazní při ní staroslověnština.


64080

Foto: www.svprokop-sazava.cz


Letos koncem jara farnost převzala v rámci navracení původního církevního majetku po šedesáti pěti letech kostel, torzo chrámu a faru. V současné době se spolu s majiteli ostatních částí celého komplexu, tedy Národním památkovým ústavem a emauzskými benediktiny připravuje větší projekt na duchovní, ale také stavební obnovu poutního místa sv. Prokopa. Základem obnovy poutního místa by měla být oprava kostela sv. Prokopa, úprava torza nedostavěného chrámu a rekonstrukce prostor fary, která je nyní neobyvatelná. V budově by měly být zařízen byt pro faráře, menší farní sám a zázemí pro poutníky. Pokud by se podařilo získat finance z fondů Evropské unie, mohla by rekonstrukce začít do dvou let.

Benediktinský slovanský klášter nad řekou Sázavou založil již ve 30. letech 11. století poustevník Prokop s podporou přemyslovských knížat Oldřicha a Břetislava I. Od roku 1097 klášter obývali latinští benediktini, kteří o dědictví sv. Prokopa svatořečeného v roce 1204 římským papežem i o klášterní budovy pečlivě pečovali i v dalších staletích. Od jeho dřevěných počátků klášter prošel románskými, gotickými i barokními obnovami a každá z nich zde zanechala své stopy. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785 světští majitelé některé budovy bývalého klášterního areálu dotvořili ve stylu neorenesančního klasicismu. Sázavský klášter je Národní kulturní památkou. Více na www.svprokop-sazava.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 28. 06. 2016