Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnosti sv. Václava na Budči

Tak jako každý rok i letos připravila Obec Zákolany, ZŠ a MŠ Pod Budčí a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně ve spolupráci s farností Roztoky u Prahy oslavu svátku sv. Václava - Dne české státnosti na Budči u Zákolan. Začíná se slavnostní mší svatou v sobotu 24. září od 10.30 a končí celodenními Svatováclavskými slavnostmi ve středu 28. září. Program v tento den zahájí v 10.30 historický šerm. Od 12.00 a 15.00 začínají představení divadla „Já to jsem“ (Králova moudrost a Pinocchio). Ve 13.00 přijede sv. Václav a koncert skladeb pozdního středověku začíná v 16.00. Blíže o celém programu na www.omk.cz.

Hradiště Budeč na návrší nad obcí Zákolany můžeme považovat za jeden ze symbolů české státnosti. Archeologové prokázali osídlení tohoto místa knovízskou kulturou, tedy již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby železné (8. - 6. stol. př. Kr.). Ve druhé polovině 9. století našeho letopočtu si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci a Budeč patřila k centrálním hradům jejich středočeské domény. Kníže Spytihněv I. tu nechal po roce 895 postavit rotundu sv. Petra, v níž se podle svatováclavských legend učil knihám latinským mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země. K původní předrománské lodi byla ve 12. století přistavěna románská věž a zřejmě tehdy bylo také rozšířeno svatopetrské zasvěcení i o sv. Pavla. Kolem roku 1585 bylo k lodi připojeno obdélné kněžiště a v 17. století sakristie. Hlavní chrámová loď Spytihněvovy stavby přestála všechny tyto úpravy v neporušeném stavu a je tak nejstarší stojící stavbou v České republice. (Aleš Pištora)

19. 09. 2011