Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnostní bohoslužba k 800. výročí narození sv. Anežky České

Liturgický průvod vychází z Arcibiskupského paláce v 9.50 hodin. Slavnostní mší svatou od 10.00 hodin vyvrcholí oslavy letošního 800. výročí narození sv. Anežky České. V jejím rámci budou mimo jiné oceněni zasloužilí pracovníci české katolické Charity. Z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, delegáta České biskupské konference pro charitu, převezmou pamětní medailí vydanou k 800. výročí narození sv. Anežky České. Na bohoslužbu byli pozvání nejvyšší představitelé naší země a další osobnosti politického a kulturního života.

Na bohoslužbu pak v 15.00 hodin ve Strahovském klášteře naváže vernisáž výstavy prací dětí z České a Slovenské republiky pořádaná hnutím Na vlastních nohou – Stonožka. Výstava nazvaná "Svatá Anežka Česká – génius českého učitele" potrvá do 2. prosince a shlédnout ji bude možné denně mimo pondělí od 9.00 – do 18.00 hodin. 

Kardinál Joachim Meisner, který přednese poselství papeže Benedikta XVI., je od roku 1989 kolínským arcibiskupem a metropolitou kolínské církevní provincie. Od roku 1980 do roku 1989 byl biskupem v Berlíně. Jako berlínský biskup, jak známo, tajně vysvětil mnoho českých kněží a v roce 1989 se také účastnil v Římě svatořečení Anežky České. Se sv. Anežkou Českou ho však pojí ještě jedna věc. Kardinál Meisner pochází ze slezské Vratislavi, kde byl založen po Praze druhý klášter řádu křižovníků, za jehož zakladatelku lze sv. Anežku považovat.

Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracuje s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. Půjde o první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckých řemeslech. Výstava představí život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v české zemi. Bude zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a její výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění. (Aleš Pištora)

11. 11. 2011