Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnostní bohoslužba kardinála Duky v katedrále sv. Víta

Slavnostní bohoslužbu ve svatovítském chrámu bude pražský arcibiskup celebrovat jako svou první pražskou oficiální mši svatou v kardinálské hodnosti. Její odznaky převzal arcibiskup Duka v sobotu 18. února během veřejné konzistoře kardinálů ve Vatikánu. Do Říma kardinála Duku doprovodilo na tisíc poutníků z České republiky přes 600 věřících. Mše svatá v pražské katedrále představující rovněž příležitost pro ty, kdo se do Říma nedostali, bude obětována za církev v naší vlasti i ve světě a za papeže Benedikta XVI. Očekává se také účast významných osobností z oblasti kulturní i politické. Přítomni budou rovněž představitelé katolické církve a zástupci ostatních církví a náboženských společností. Bohoslužbu bude živě přenášet Český rozhlas 3 – Vltava a televize Noe.

Kromě Pololáníkovy mše zazní také skladby Jiřího Strejce, Josefa Kšici, Jaroslava Křičky, P. Josefa Olejníka a Antonína Dvořáka. Účinkují: Pěvecký sbor Lumír Brno, Mátlův akademický sbor Brno (sbormistr Lukáš Kozubík), Virtuosi di Mikulov (sbormistr Zuzana Kadlčíková Pirnerová), Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec. Dále také Katedrální sbor Cantores Gradecenses, Pražský katedrální sbor a Filharmonie Hradec Králové. Za varhany usedne Josef Kšica, regenschori katedrály sv. Víta v Praze. Dirigent:  Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové.

Jmenování arcibiskupa Duky kardinálem ohlásil papež Benedikt XVI. dne 6. ledna 2012 při sváteční promluvě před modlitbou Anděl Páně. Pražský arcibiskup své jmenování kardinálem přijal jako poctu pražskému arcibiskupství a svým předchůdcům. Spolu s kardinálem Vlkem je Dominik Duka druhým žijícím českým kardinálem, což je historicky velmi výjimečné. Vezmeme-li však vážně, že vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn se narodil ve Vlastislavi nedaleko Litoměřic, potom lze říci, že z Čech v současnosti pocházejí kardinálové tři.

Pražský arcibiskup, který byl do sboru kardinálů uveden při veřejné konzistoři v bazilice sv. Petra v sobotu 18. února, se jmenováním kardinálem stává spolu s ostatními nově jmenovanými kardinály papežovým spolupracovníkem a poradcem v církevních záležitostech. Podle Kodexu kanonického práva má jako člen sboru kardinálů tři úlohy: volit společně s ostatními kardinály papeže, být konzistorním poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách a pomáhat římskému papeži v každodenní péči o celou církev. (Aleš Pištora, foto: Petr Topič, iDnes.cz)

Organizační pokyny:

- Parkování pro kněze a jáhny je zajištěno na Hradčanském náměstí. Dbejte, prosíme, pokynů pořadatelské služby.

- Kněží a jáhni se k liturgii připravují v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci.

- Liturgický průvod se řadí v průjezdu Arcibiskupského paláce v 10.45 a vychází v 10.50.

- Prosíme kněze a jáhny, aby si ke slavení liturgie přinesli vlastní albu a bílou štolu.

- Na slavnost jsou také srdečně zváni vaši ministranti, kteří se budou k liturgii připravovat v hovorně Arcibiskupského paláce. Po skončení slavnosti jsou rovněž srdečně zváni do Sálu kardinála Berana k občerstvení. Ministranti, kteří by chtěli při liturgii aktivně přisluhovat, se musí dostavit k nácviku do katedrály v 9.00.

- Prosíme o předložení pozvánky při vstupu do Arcibiskupského paláce.

- Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle +420 220 392 105, případné omluvy však, prosíme, sdělujte na čísle +420 220 392 115 nebo e-mailu kanclerstvi@apha.cz.

21. 02. 2012