Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnostní bohoslužba v Divišově

Děkovnou mši svatou u příležitosti zakončení hlavní části oprav pláště kostela sv. Bartoloměje v Divišově bude celebrovat zástupce arcibiskupa pražského, generální vikář arcibiskupství Mons. Michael Slavík.

Za účasti zástupců obce Divišov i okolních obcí a dalších pozvaných hostů a farníků bude vyjádřen dík všem, kteří se na těchto více jak desetiletých opravách podíleli - nejen dárcům, přispěvatelům a odborným firmám, ale také farníkům, kteří pomáhali s opravami bez nároku na honorář. Farní kostel sv. Bartoloměje může tak i nadále plnit svou duchovní funkci jako bohoslužebné centrum farnosti, ale i jako vzácná kulturní památka Městyse Divišova.

Divišov je místem původu velmi starobylého českého šlechtického rodu Sternbergů - jeho zástupce pan hrabě Zdeněk Sternberg je na slavnost rovněž pozván.Na území divišovské farnosti se nachází 22 obcí s farním kostelem sv. Bartoloměje a filiálními kostely v Měchnově,Třeběšicích, Zdebuzevsi, Psářích, Soběšíně a Otrybech - všechny byly otevřeny veřejnosti v rámci Noci kostelů 2012. Na nedělní bohoslužby v Divišově přichází asi 80 lidí, farnost je v provozních nákladech ekonomicky soběstačná. Opravy kostelů jsou financovány odděleně od provozních nákladů a jsou realizovány sdružováním prostředků drobných dárců, sponzorů, státních dotací, příspěvky obcí a arcibiskupství. 

Divišovská farnost plánuje v blízké budoucnosti další investice do oprav a rekonstrukcí kostela: podle finančních možností se připravuje rekonstrukce varhan, restaurování barokního mobiliáře, pořízení nových zvonů a úprava okolí kostela.


Ke společné slavnosti je zvána široká veřejnost.
 
(Jana Pláteníková)

28. 10. 2012