Vyhledávání Menu

Slavnostní koncert na zakončení Cyrilometodějského roku

V obecním domě se 4. prosince 2013 od 19.30 hodin koná mimořádný koncert na závěr Cyrilometodějského roku. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan spolu se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. Koncert pořádají Symfonický orchestr hl. m. Prahy, hl. m. Praha a Arcibiskupství pražské.

Koncert je věnován zakončení cyrilometodějského roku a přenesení se k tématu Vánoc. Zazní „Chvění – suita dialogů“ na texty Vladimíra Holana, Jana Skácela, Filosofa Konstantina, Dalimilovy kroniky, Renaty Putzlacher, Michala Stránského, Jiřího Brabce a na lidovou poezii. Diriguje Stanislav Vavřínek. Záštitu nad koncertem převzali primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

V letošním roce si český národ připomínal 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Celý rok byl významnou mezinárodní událostí, pří níž bylo na různých úrovních uspořádáno mnoho kulturních akcí – výstavy, konference, přednášky, semináře, koncerty, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní programy pro děti a mládež, vydání zajímavých publikací, soutěže a řada dalších. Smyslem oslav bylo posílení obecného povědomí o Cyrilu a Metodějovi, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, vzdělanosti. „Oslavy nemohly být chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Oslavy nemohly být ani pouze české nebo moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny slovanských národů," shrnul celý projekt prof. Petr Piťha. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 11. 2013