Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnostní otevření Charitního domu Gloria

V rámci slavnostního zahájení (jehož součástí bude také hudební vystoupení a občerstvení) je možné si celý areál prohlédnout. Jedná se o azylový dům pro matky s dětmi  a ženy v těžké životní situaci a týdenní stacionář pro seniory. Jeho ředitelka Jindřiška Krpálková vysvětluje účel domu takto: „Tento dům je určen ženám, které se ocitnou bez domova, které potřebují znovu najít své místo ve světě a vychovávat v bezpečí své děti. Než se postaví na své vlastní nohy se vším všudy, než budou bydlet ve svém, poslouží jim dům Gloria jako zázemí a dobrý start k novému počátku.“

Dům je také určen seniorům, kterým zde na určitou dobu Charita nabídne komplexní péči, jakou mají ve svém domácím prostředí (např. po dobu nepřítomnosti rodinných příslušníků apod.). „V domě budou k dispozici obědy pro ty seniory z okolí, kteří nechtějí jen přežívat doma, ale rádi by s ostatními vytvářeli dělné i veselé společenství,“ vysvětluje Jindřiška Krpálková.  Do budoucna se také počítá s rozšířením charitních služeb. Z domu Gloria by například měla být vysílána terénní služba, která by ve spolupráci se sociálním odborem MČ Prahy 5 vyhledávala rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Tato služba by podpořila rodiče v přípravě  pro vstup a setrvání na trhu práce, v hospodaření, ve výchově a vzdělávání dětí.

Po dvou letech rozsáhlé rekonstrukce objektu bývalé mateřské školky, který má Arcidiecézní charita Praha dlouhodobě pronajatý od Městské části Praha 5, vzniklo na Barrandově největší charitní zařízení v Praze. Po stavebních pracích, které byly hrazeny především z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a organizace Renovabis, se přiblížila chvíle, kdy kardinál Miloslav Vlk svým požehnáním otevře brány tohoto útočiště těm, kdo ve své těžké životní situaci potřebují pomoc druhých.

Arcidiecézní charita Praha odpovídá na potřeby těchto lidí v nouzi a naplňuje tak jedno ze základních poslání své církve, kterým je také sociální služba. Město Praha a MČ Praha 5 tyto aktivity vítají a jsou pro katolickou  církev, jež takové domy zřizuje, dobrým partnerem.

Arcidiecézní charita Praha působí v Praze a ve Středočeském kraji a má vedle tohoto nového zařízení řadu dalších zajímavých projektů. Pracuje pro seniory, pro bezdomovce, pro ženy a matky v tísni, má pečovatelské a ošetřovatelské služby. Organizuje také projekt Fatima pro lidi po úraze, kteří se učí žít tak, aby se mohli vrátit do svého domácího  prostředí. Arcidiecézní charita Praha dále rozvíjí projekt proti obchodování s lidmi a proti  násilí, pomáhá migrantům, vykonává rozsáhlou činnost v zahraničí, kde ve spolupráci s místními církvemi organizuje v Africe či Indii rozvojové programy a především podporuje vzdělávání dětí (téměř všichni dnes už znají a mnoho lidí také podporuje „Adopce na dálku“).

Slovo Gloria, které je v názvu nově otevíraného charitního domu, je z latiny a znamená „sláva“. Ředitelka domu Jindřiška Krpálková říká: „Domem Gloria chceme slavit odvěkou lidskou touhu starat se jedni o druhé, nebýt lhostejní a pomáhat si. Kéž je  naším dílem oslavována stále Boží blízkost.“ (ap)

Charitní dům GLORIA | Renoirova 7/614 | 150 00 Praha 5 – Hlubočepy

Spojení MHD: tram 12, 14, 20 – zastávka Geologická nebo K Barrandovu

13. 06. 2008