Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnostní zahájení funkčního období nového děkana

Mši svatou bude slavit kardinál Miloslav Vlk spolu s papežským nunciem arcibiskupem Diegem Causero, jmenovaným arcibiskupem pražským Dominikem Dukou a biskupem českobudějovickým Jiřím Paďourem. Jako zástupci univerzity budou přítomni nedávno jmenovaný prorektor pro studijní záležitosti doc. Martin Prudký, děkani některých fakult UK a bývalý děkan Katolické teologické fakulty, jímž byl od roku 2003 prof. Ludvík Armbruster. Pozvání přijali také představitelé státu a církví. Mezi jinými svou účast potvrdil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml.

P. Prokop Brož, Th.D. se děkanem Katolické teologické fakulty UK stal 17. února 2010 poté, co převzal jmenovací dekret z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla.

P. Prokop Brož, Th.D., který působí na Katedře fundamentální a dogmatické teologie, se narodil v roce 1972 v Náchodě. Po maturitě studoval filosofii a teologii na Papežské Lateránské Universitě v Římě. Kněžské svěcení přijal v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové v roce 1997 a poté působil v duchovní správě. Mezi lety 2001–2003 se na Papežské Universitě Gregoriana v Římě zabýval pojetím církve u Hanse Urse von Balthasara a získal licenciát. Od roku 2003 působil jako odborný asistent na katedře systematické teologie KTF UK a v následujících letech byl také fakultním kaplanem. Doktorské studium ukončil disertační prací na téma „Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera“.

Prokop Brož je od roku 2007 sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Ve své badatelské činnosti se věnuje tématům z oboru ekleziologie a teologické epistemologie. Překládá z italštiny a němčiny (např. Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI.). Je členem redakce Perspektiv, Mezinárodní katolické revue Communio a členem Asociace italských teologů. (ap, foto: tisk.cirkev.cz)

02. 03. 2010