Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slovenská farnost v Praze zahajuje svou činnost

Slovenská římskokatolická farnost vzniká z potřeby samostatné pastorační péče o příslušníky slovenské národnosti žijící na území pražské arcidiecéze. Farním kostelem je kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská ulice, Praha 1 – Nové Město. Administrátorem farnosti se stal slovenský kněz z košické diecéze P. Ladislav Radvanský, který byl duchovní péčí o Slováky pobývající v Praze pověřen již 1. 9. 2007. Slovenská římskokatolická farnost je osobní farností a společenstvím římskokatolických křesťanů slovenské národnosti a jejich rodinných příslušníků, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území arcidiecéze.

V každé diecézi má diecézní biskup povinnost postarat se o věřící různých jazykových a národnostních skupin. V Praze existuje už delší dobu Polská římskokatolická farnost. Kromě toho je tu i francouzská, a dokonce i vietnamská duchovní správa, vedle anglicky, německy, španělsky i albánsky mluvících komunit, které mají rovněž ustanovené kněze, aby pečovali o členy těchto společenství. Další centra pro slovenské věřící v Praze se nacházejí na Žižkově – kostel sv. Prokopa (Praha 3), věřícím byzantského obřadu je k dispozici kostel Nejsvětější Trojice (Praha 1).

13. 06. 2008