Vyhledávání Menu

Slovo arcibiskupa

 Milí věřící,

často slýchám, že se církev u nás až příliš zabývá záležitostmi majetkového narovnání a že se tak vzdaluje svému prvotnímu poslání. Tuto výtku přijímám velmi vážně a denně se nad ní zamýšlím. Materiální zdroje nejsou žádnou základnou církve. Jsou pouhým prostředkem k tomu, aby církev mohla co nejlépe plnit to, co je její pravou podstatou – hlásání evangelia, Boží dobroty, milosrdenství a lásky.

Poté, co zákon o majetkovém vyrovnání vstoupil v platnost, se my jako věřící konečně vracíme do svobodné a demokratické situace. Vždyť jasným smyslem zákona o hospodářském zabezpečení církví z roku 1949 bylo církve zlikvidovat. V naší společnosti jsou skupiny, které patrně o spravedlnosti současného řešení nikdy nepřesvědčíme. Budou nám bránit převzít zodpovědnost za naše živobytí. Věřím však, že díky majetkovému narovnání budeme konečně nezávislí a svobodní pro hlásání evangelia. A my všichni, celá naše společnost se nebude muset stydět za další bezpráví.

Vím, že mnozí z vás máte obavy, že církev nebude schopna nakládat se svým majetkem, že neunese onu tíhu, pokušení, kritiku veřejnosti. Ano, církev není společenstvím andělů, ale lidí. Nebudeme již moci spoléhat na pevný příjem od státu. Budeme muset opustit onen pyšný odstup od finančních záležitostí a skoncovat s ekonomickým analfabetismem, který je tak typický pro postkomunistický svět. Budeme tak ale lépe rozumět obavám a úzkostem lidí, které finanční problémy trápí. Nemůžeme také již být farnostmi či biskupstvími jednoho muže. Nebudeme nadále hovořit o věřících jako o laicích, nýbrž jako o odbornících, kteří budou mít důležité slovo v ekonomických radách farností a všech dalších institucí.

Nebude to jednoduché, protože nedostáváme nic navíc. O budoucí ekonomické zajištění církve ale strach nemám. Už dvacet pět let jednotlivé církevní subjekty hospodaří s majetkem, který je dohromady větší než ten, který nám bude vrácen. V řadách věřících i mezi kněžími jsou opravdoví odborníci, kteří se podíleli na přípravě koncepce budoucího finančního zajištění. Pracují odborné komise, které budou se správou majetku pomáhat. Vyjděme do této nové svobodné etapy života církve s odvahou!

Přeji nám všem Boží požehnání.

Kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup

Aleš Pištora 03. 03. 2014