Vyhledávání Menu

Socha sv. Anežky pro papeže Františka


V sobotu 10. září 2016 předá delegace zástupců České republiky papeži Františkovi dar u příležitosti Svatého roku milosrdenství, kterým je socha sv. Anežky České, vytvořená studenty Střední průmyslové školy kamenické a sochařské z Hořic. Socha bude instalována v zahradách papežova letního sídla v Castel Gandolfo.


68200

Foto: www.cirkev.cz


Slavnostního předání se zúčastní kardinál Miloslav Vlk, hradecký biskup Jan Vokál a plzeňský biskup Tomáš Holub. Společně budou nejprve slavit mši svatou k bazilice San Giovanni dei Fiorentini, aby poté Svatou bránou vstoupili do baziliky sv. Petra. Zde se nejprve pomodlí před oltářem sv. Václava a poté se krátce zastaví v kapli patronů Evropy před sochou sv. Anežky České a u hrobu kardinála Josefa Berana v kryptě svatopetrské baziliky.

Iniciátorkou daru sochy sv. Anežky, která by měla být symbolem dialogu mezi státem a církvemi, je místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Socha byla v červnu v Senátu vystavena, v červenci byla k vidění v rámci pouti na Velehradě. Poté putovala po kostelích českých diecézí.

Sochu z vyhnánovského pískovce vyrobili za pět týdnů čtyři studenti školy podle návrhu někdejší studentky Aleny Kubcové z roku 2012. Je již třetí skulpturou tohoto typu. První dvě jsou umístěny v Myštěvsi a v Pavlově. Socha pro papeže je 160 centimetrů vysoká, podstavec na výšku měří 32 centimetrů. I s podstavcem váží zhruba 300 kilogramů. Nyní dokončené dílo je již sedmnáctou sochou české světice, kterou studenti hořické školy vytvořili. "Máme sochu Anežky například v Arcibiskupském paláci v Praze, v Litomyšli, Červeném Kostelci nebo například v Chrudimi," říká ředitel školy Josef Moravec.

Svatá Anežka je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným, a v neposlední řadě symbolem milosrdenství. Jako současnice a v jistém smyslu i žačka sv. Františka z Assisi a sv. Kláry z Assisi je svým osudem a svým učením blízká současnému papeži. (www.cirkev.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 05. 09. 2016