Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Socha sv. Václava pro vršovický kostel

Ozdobit průčelí sochou patrona a reliéfem s výjevy z jeho života byl původní architektův záměr. Z důvodů finančních a pro nepřízeň doby však nebyl dosud naplněn. Návrh sochy pochází z roku 1929. Jeho autorem je prof. Bedřich Stefan, jehož křížová cesta je významným prvkem interiéru kostela. Ve Stefanově pozůstalosti se dochoval také návrh zmíněného reliéfu. Nadživotní podobu sochy podle desetinové předlohy vytvořil akademický sochař Jan Roith.

S myšlenkou instalace sochy oslovil sochař farnost kostela, která se s žádostí o pomoc obrátila na městskou část. Radnice pak rozhodla o daru ve výši 1,2 milionu korun. Bronzová socha měří i s kopím téměř čtyři metry, váží 600 kilogramů. Realizace sochy by byla nemyslitelná bez finanční podpory ÚMČ Praha 10, dědiců sochaře Stefana a v neposlední řadě sochaře J. Roitha.

Slavnostní odhalení sochy se 3. října zúčastní také starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský. Před samotným odhalením bude od 10.00 hodin v kostele sloužena slavnostní mše. Zazní při ní Missa in Dis pro sóla, sbor a dechovou harmonii Jakuba Lokaje. Během oslav bude také otevřena výstava o historii kostela. (www.farnostvrsovice.cz, Aleš Pištora)

27. 09. 2010