Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sociální automobil pro nemocnici sester boromejek v Praze

Tato slavnostní událost se uskuteční v prostorách nemocnice za účasti vedení nemocnice, generální představené Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského S. M. Bohuslavy Marie Kubačákové jako zástupce zřizovatele a v neposlední řadě také zástupce Městské části Praha 1 s předsedou Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Ing. Pavolem Škrakem. Symbolického požehnání vozu se ujme jako světitel Mons. Karel Herbst. Po ukončení programu následuje malé pohoštění.

Automobil, který nemocnice dostane od Českomoravské reklamní agentury Kompakt spol. s r. o. Poděbrady, bude provozován za účelem bezpečnějšího a efektivnějšího transportu potravinového, lékařského a lékárenského materiálu i dalších potřebných jízd pro nemocnici. Stávající vybavení bylo třeba modernizovat, z důvodu snížení nákladů na provoz a údržbu. Další výhodou je zvýšení bezpečnosti přepravy pro uživatele a přepravovaný materiál.

Oblastní ředitel agentury Kompakt, s.r.o. Dr. Jiří Šebesta o novém voze pro nemocnici řekl: „Projekt Sociální automobil již od roku 1997 realizuje Českomoravská reklamní agentura Kompakt Poděbrady. Přestože se jedná o ryze reklamní společnost, zaměřenou na komerční tiskové produkty v rámci celé České republiky, rozhodla se vytvořit systém pomoci zařízením, pečujícím o postižené spoluobčany. Budoucí automobil se realizuje díky pronájmu reklamních ploch na jeho karoserii. Partneři projektu, kteří se podílejí na zakoupení automobilu, mají sídlo nebo provozovnu převážně v regionu budoucího pohybu automobilu. Projekt Sociální automobil přijíždí na pomoc také Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, aby se začlenil do systému komplexní péče o pacienty. Firma Kompakt, oceňuje humánní přístup personálu tohoto zdravotnického zařízení k pacientům. Jeho dokladem jsou mnohá ocenění veřejnosti z hlediska péče o pacienty. Proto si právem zaslouží nové vozidlo Renault Kangoo. Poděkování za toto nové vozidlo patří především firmám z centra hlavního města Prahy, které vstoupily do projektu. Toto auto pestré pomoci bude dlouhodobě důstojně prezentovat na své karoserii loga inzerentů.“

Odkazy: www.kompakt-cr.cz, www.nmskb.cz, www.boromejky.cz

Kontakt: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 33 Praha 1 -  Malá Strana, telefon: 257 197 111, fax: 257 530 302, e-mail: nmskb@nmskb.cz, www.nmskb.cz

(aj) 

10. 12. 2008