Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sociální nauka církve a péče církve o rodinu

Hostem bude tentokrát sám hostitel, strašnický farář Jan Balík. Večer moderuje Pavel Mareš. A o čem se bude během večera mluvit? Dnes ve společnosti existují různé pohledy na rodinu. Změněná situace přináší mnoho pozitiv (důraz na kvalitu a vztahovou podstatu manželství) i úskalí (např. přílišný důraz na individuální seberealizaci). Rodina je místo, kde se odehrávají první meziosobní vztahy, i nejmenší buňkou společnosti. V jakém přesně smyslu? Co nového nám může o rodině říci biblické pojetí člověka? Jak si vedou v angažování se pro rodinu křesťanští laici, kteří jsou profesionály ve svém oboru (lékaři, psychologové, psychoterapeuti)?

P. Jan Balík je v současnosti farář v Praze-Strašnicích. V minulosti vedl Sekci pro mládež při ČBK, koordinující práci s mladými křesťany v našich diecézích. Své zkušenosti zhodnotil například v obsáhlé knize Na cestě s mladými: o službě církve mladým lidem (Paulínky 2004). (ap)

04. 01. 2010