Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sólisté Národního divadla podpoří stavbu varhan pro Svatou Horu

Benefiční koncert, během něhož jako doprovod vystoupí také svatohorský regenschori Pavel Šmolík, pořádá Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy. Výtěžek ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800, kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 15. prosince 2009.

Počátky mariánské svatyně na Svaté Hoře spadají do 13. století a jsou opředeny mýty. Po rozšíření úcty ke gotické soše Panny Marie Svatohorské a v důsledku toho se zvyšujícímu přílivu poutníků získávají příbramští měšťané členy Řádu Tovaryšstva Ježíšova - jezuity jako správce Svaté Hory. Jezuité pak budují Svatou Horu do dnešní podoby. Po zrušení řádu a období bezvládí se péče o poutní místo ujímají redemptoristé, kteří jsou jejími správci i v současnosti.

K provozu chrámu, zvláště pak chrámu takové důležitosti, jakým je papežská bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře, patří rovněž i kvalitní liturgická hudba. Nejinak tomu bylo na Svaté Hoře. Kromě obvyklého hudebního provozu při liturgii zde fungovala i tzv. Ministrantská škola, jejíž absolventi byli např. na Pražskou konzervatoř přijímáni bez nutnosti přijímacího řízení. Pro Svatou Horu vzniklo množství skladeb, význační autoři liturgické hudby se osobně podíleli na hudebních produkcích svatohorského kůru.

Stěžejním hudebním nástrojem každého chrámu jsou pak kvalitní varhany. O nástrojích, které v průběhu historie sloužily na Svaté Hoře, existuje množství dokladů. Poslední varhany byly postaveny v roce 1948. Vzhledem k tomu, že se v 90. letech ocitly na pokraji technické funkčnosti, nadešel čas pro otázku: jak postupovat dále, aby byl zajištěn kvalitní nástroj pro bohoslužby i koncertní provoz svatohorské baziliky?

Otázka špatného stavu a jeho řešení bylo diskutováno na sklonku 90. let. Nejprve byla zvažována oprava nástroje. Při jeho zkoumání se však dospělo k rozhodnutí, že daný nástroj není technicky, ani umělecky tak kvalitní, aby se vyplatila jeho finančně náročná rekonstrukce. Ta by ve výsledku jen oddálila nutnost řešení, tedy pořízení nového a kvalitnějšího nástroje. Proto bylo přistoupeno k přípravám na stavbu nových varhan.

Realizací projektu stavby varhan pro Svatou Horu se ujala Matice Svatohorská, občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory. Vlastní stavba varhan byla svěřena varhanářské dílně Vladimíra Šlajcha. Projekt stavby byl rozdělen na dvě etapy. První, finančně méně náročnější (3.493.100 Kč), předpokládala stavbu menšího mobilního nástroje, tzv. chórových varhan, určených především pro venkovní prostory, tzv. Korunovační kaple, kde se z důvodů vyšší kapacity konají za příznivého počasí bohoslužby, doplňkově pak v bazilice při modlitbách breviáře a koncertech duchovní hudby. Chórové varhany se podařilo dostavět a požehnat v roce 2007. Ty prozatím provizorně nahrazují chybějící velké varhany na kůru uvnitř baziliky. Jejich stavbu zahrnuje druhá etapa. Stavba byla zahájena v roce 2008. Celkové náklady činí cca 15.000.000 Kč. Dosud byla shromážděna cca 1/3 finančních prostředků. (www.svata-hora.cz/varhany)

09. 03. 2012