Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Současná situace na arcibiskupském stolci

Biskupství královehradecké po konzultacích s církevními právníky sděluje, že Mons. Dominik Duka OP je v současné chvíli jmenovaným arcibiskupem pražským, do dne převzetí kanonického vedení arcidiecéze pražské zůstává biskupem královéhradeckým s právy a povinnostmi administrátora královéhradecké diecéze. V korespondenci vztahující se k jeho novému úřadu má být uváděn jako: Mons. Dominik Duka OP, jmenovaný arcibiskup pražský.

Kardinál Miloslav Vlk byl dle rozhodnutí Apoštolského stolce ustanoven administrátorem arcidiecéze pražské. Úřad administrátora bude vykonávat až do převzetí úřadu novým arcibiskupem, k němuž dojde 10. dubna 2010. Administrátor diecéze má povinnosti a moc diecézního biskupa, s výjimkou věcí, které jsou podle své povahy nebo samým právem z jeho moci vyňaty. Okamžikem uvolnění kardinála Miloslava Vlka z funkce arcibiskupa skončila pravomoc generálního vikáře Dr. Michaela Slavíka, který nadále vykonává úřad ředitele Arcibiskupské kurie, a pravomoc biskupského vikáře pro pastoraci Mons. Doc. Aleše Opatrného. Kompetence biskupských vikářů - pomocných biskupů Mons. Václava Malého a Mons. Karla Herbsta zůstávají tímto nedotčeny.

Mons. Dominik Duka, OP, jmenovaný arcibiskup pražský, nebude poskytovat audience ve věcech týkajících se arcidiecéze pražské a úřadu arcibiskupa pražského do převzetí tohoto úřadu dne 10. dubna 2010. Do tohoto data řídí arcidiecézi pražskou jako administrátor nadále kardinál Miloslav Vlk. (ap, www.diecezehk.cz)

22. 02. 2010