Vyhledávání Menu

Současné umění na hrobu padlých v bitvě na Bílé Hoře

Při ekumenické bohoslužbě bude 7. září 2014 v 18.00 hodin v poutním areálu na Bílé hoře v Praze představena nová umělecká úprava hrobu, kde spolu leží vítězové i poražení, padlí osudové bitvy na Bílé Hoře. Tým sestávající z architekta, malíře a hudebního skladatele se pokusil umělecky pojmout význam tohoto jedinečného místa.

Umělecká intervence Patrika Hábla, Michala Rataje a Norberta Schmidta navazuje na významnou ekumenickou událost ze 7. listopadu 1999, kdy byly v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře uloženy ostatky 42 mužů a 2 žen. Kosterní pozůstatky stavovských vojáků (podle některých interpretací i vojáků katolické ligy) byly na Bílé Hoře vykopány při archeologickém průzkumu v roce 1960. Poté byly umístěny v depozitáři Vojenského muzea. Jejich uložení do země, které uspořádali břevnovští benediktini, se v roce 1999 stalo jedním z milníků smíření církví rozdílných konfesí u nás.

Jak smířit různé interpretace významu bělohorské bitvy a jak vedle velkých dějin zahlédnout také každodennost, která je každou válkou zásadně proměňována, se pokusili i autoři umělecké úpravy hrobu. Připravovaná celková rekonstrukce poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, který spravují sestry benediktinky z opatství Venio, jim nabídla příležitost razantně ale zároveň s velikým citem pro věc přidat k rozporuplným dějinám další současnou vrstvu a nový úhel pohledu.

Společný hrob padlých bělohorských vojáků se totiž může rovněž stát místem připomínky těch, kdo umírají v bitvách, které lidstvo vede dnes, na Ukrajině, v Iráku, v Palestině. V roce 1999 zazněla z úst zástupců různých církví slova lítosti nad násilnou minulostí a slova touhy po vzájemném odpuštění. Jeden z účastníků pietního aktu tehdejší pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk mluvil o „evangelijní odpovědi“ na nelidskost minulých staletí. Zástupce evangelické strany tehdejší předseda Ekumenické rady církví a synodní senior Pavel Smetana ve svém pozdravu vyznal spolu se všemi křesťany, „že nad lidskou růzností se klene smiřující a odpouštějící Kristova láska“.

Nová úprava hrobu bude 7. září veřejnosti zpřístupněna za přítomnosti Romana Mazura, pražského seniora Českobratrské církve evangelické, a Václava Malého, pomocného biskupa pražského. Následovat bude bohatý doprovodný program s výmluvnou otázkou v podtitulu: „Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“. Bělohorský podzim 2014 vyvrcholí v den výročí bitvy 8. listopadu 2014 opět ekumenickou bohoslužbou, tentokráte za předsednictví Daniela Fajfra, předsedy Ekumenické rady církví v České republice a kardinála Dominika Duky OP, pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference.

Projekt Bílá hora 2014 pořádá Opatství Venio a Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy s podporou dalších institucí včetně Arcibiskupství pražského. Záštitu převzali Daniel Herman, ministr kultury, Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Více na http://ctu-uk.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 28. 08. 2014