Vyhledávání Menu

Současné umění vstoupí do pražských kostelů

V rámci Dnů víry bude v Praze realizován projekt s názvem „Boží umění“, který v deseti pražských kostelech představí deset uměleckých děl současného sakrálního umění. Díla českých a slovenských autorů budou k vidění již 29. května 2015 během Noci kostelů a potom až do konce června.

„Jsem velmi rád, že se podařilo tento projekt zařadit do programu Dnů víry, jelikož současné sakrální umění, je jedna z cest, jak představit církev a víru i jiné skupině, než té, která běžně do kostelů zavítá,“ říká k projektu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Nápad propojit současné sakrální umění se starými kostely v Praze vznikl na základě spolupráce mezi galerií dvorak sec contemporary a umělci, pro které je sakrální umění rovněž součástí jejich umělecké tvorby, a tematicky zapadl přesně do konceptu Dnů víry. „Těší nás, že se tento projekt podařilo společnými silami zrealizovat,“ říká Olga Trčková, partnerka galerie a dodává: „Všichni hledáme pietu a pokoru, kterou je možné najít právě v kostelech a v umění. Těmito instalacemi chceme rovněž ukázat, že nové umění do starého zcela jistě patří.“

Jedná se o neziskový projekt, v rámci kterého budou ve vybraných kostelech v Praze po dobu jednoho měsíce nainstalována díla význačných českých a slovenských současných umělců jako jsou např. Václav Cígler, Jiří Georg Dokoupil, Jiří David, Olgoj Chorchoj, Milan Houser a další. Veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s díly těchto autorů v prostoru, který není pro jejich umístění zcela typický. Projekt vznikl s podporou pražské galerie dvorak sec contemporary, která je hlavním mecenášem výstavy a celou ji koordinuje, zajišťuje a spolufinancuje. Mimo galerii přispěli na realizaci i další mecenáši, firmy ale i soukromé osoby, které mají k umění blízko. Více na www.boziumeni.cz. (Monika Klimentová)

Aleš Pištora 26. 05. 2015