Vyhledávání Menu

Spiritualita pro sekularizovanou společnost


Společnost pro křesťanskou meditaci v ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK zve na mezinárodní seminář Meditatio, jehož tématem je současná spiritualita. Seminář se bude konat 11. až 12. května 2016 ve Velké aule Filozofické fakulty UK. Vystoupí filosof Charles Taylor, religionista Tomáš Halík, benediktýnský mnich Laurence Freeman OSB a ekumenická teoložka Ivana Noble.


60166


Tématem mezinárodního semináře je současná spiritualita a její podoby v kontextu naší moderní společnosti. Se svými příspěvky a následně na diskusním panelu vystoupí významný kanadský sociolog, filosof a politolog prof. Charles Taylor, dále teolog, sociolog, filosof a religionista Prof. Tomáš Halík. Oba pánové jsou držiteli prestižní Templetonovy ceny. Dalšími řečníky budou anglický benediktýnský mnich a ředitel Světového společenství pro křesťanskou meditaci Laurence Freeman OSB a v neposlední řadě ekumenická teoložka a duchovní Církve čs. husitské prof. Ivana Noble.

Na seminář naváže časově i tematicky víkendový meditační seminář vedený Laurencem Freemanem OSB s názvem Cíle spirituality: Hledání spojení a soucitu v rozděleném světě. Ten proběhne 13. – 15. května 2016 v konferenčním sále hotelu EA Populus, Praha – Žižkov. Oba semináře pořádá Společnost pro křesťanskou meditaci v ČR, seminář Meditatio je pořádán ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK. Celý program bude v anglickém jazyce, tlumočení zajištěno. Více na www.wccm.cz. (www.ff.cuni.cz)

Aleš Pištora 06. 05. 2016