Vyhledávání Menu

Spolupráce s Dolními Břežany se prohlubuje


Arcibiskupství pražské a obec Dolní Břežany podepsaly 1. července 2015 novou deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti územního rozvoje obce na příštích deset let. Za Arcibiskupství pražské se slavnostního aktu zúčastnil kardinál Dominik Duka OP, za obec Dolní Břežany starosta Věslav Michalik.


43656


Historie Břežan sahá hluboko do středověku. Na začátku 18. století je koupil pražský arcibiskup Ferdinand hrabě Khünburg a od té doby břežanské panství, jehož ekonomicko-správní centrum sídlilo na místním zámku, fungovalo jako hospodářské a finanční zázemí pražské arcidiecéze. V roce 1945 byly pozemky se všemi budovami fakticky, nikoli však právně, zabrány státem. Po roce 1989 na základě soudního rozhodnutí je arcibiskupství pražské převzalo zpět.

Arcibiskupství je proto dnes největším vlastníkem pozemků a nemovitostí na katastru obce. Arcibiskupství a obec Dolní Břežany se poprvé dohodli na spolupráci při územním rozvoji obce v roce 2003. Díky této spolupráci mohlo vzniknout nové náměstí v Dolních Břežanech, které v roce 2010 získalo cenu Ministerstva pro místní rozvoj za nejlepší projekt pro bydlení.

Obec získala pozemky pro právě dokončovaný nový hřbitov, došlo k majetkovému vypořádání, které umožnilo přípravu projektu přestavby břežanského zámku na hotel. Obec a Arcibiskupství společně připravily k výstavbě rodinných domů rozvojovou lokalitu „Za Příkopem“, která byla provedena ve vysokém urbanistickém standardu. V neposlední řadě naplnění předchozí deklarace umožnilo regeneraci nevyužívaného území a výstavbu laserových vědeckých center ELI a HiLase. (Věslav Michalik)

Aleš Pištora 03. 07. 2015