Vyhledávání Menu

Spolupráce s Univerzitou Karlovou


V úterý 4. července podepsali pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Memorandum o spolupráci.


85290

Foto: Stanislav Zeman


Píše v něm mimo jiné, že od r. 1347–1348, kdy bylo pražské obecné učení ustaveno spoluprací mezi papežem Klementem VI. a králem Karlem IV., jsou univerzita a arcibiskupství spojeny zájmem o to, „aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu".

Obě instituce se proto budou pospolu zasazovat o to, aby bylo lidské společenství provázeno hledáním smysluplné existence jednotlivců i společnosti, respektem k důstojnosti a právům každé osoby, růstem k plnosti pravdy, dobra, svobody a spravedlnosti, rozvojem těch dovedností, jež napomáhají blahobytu všech lidí, a těch umění, jimiž je kultivováno jejich soužití. Chtějí tak přispívat k rozkvětu autentického lidství, k prosperitě demokratické, vzdělané, tvůrčí, spořádané, suverénní a respektované České republiky i k upevnění pokojných mezinárodních vztahů.

Memorandum dále zmiňuje péči o Katolickou teologickou fakultu, jednu ze zakládajících fakult pražského obecného učení, a postavení Arcibiskupského semináře. Celý text Memoranda nejdete zdeMemorandum 

Stanislav Zeman 04. 07. 2017