Vyhledávání Menu

Srdce klášterů

Centrum Dominikánská 8 pořádá 6. února 2013 od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze (vchod Jilská 7a) debatu s názvem „Srdce klášterů“. Diskutovat budou autoři dvou knih a dvou zcela rozdílných pohledů na to, co je to klášter – Alena Ježková a Dom Samuel.

Dvě knihy, dva autoři, dva zcela rozdílné pohledy. Co je to klášter a jaký je život v něm? Jak toto téma vidí Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, autor knihy Celým srdcem, a jak Alena Ježková, publicistka a autorka knihy Tichá srdce.

Jak přiblížit lidem nejen vytěsněnou kapitolu českých dějin, bílá místa na mapě naší krajiny a paměti, ale zároveň i jiný rozměr lidské existence, možnosti ducha, kořeny, z nichž roste křesťanství? O čem vypovídají tyto dvě knihy, vzešlé ze značně odlišných prostředí, určené možná zcela opačnému publiku, přesto se ale vztahující k tomu samému? Debatní večer s výjimečným obsazením bude hledáním odpovědí na otázky, které si možná položil každý, kdo se někdy v zamyšlení zastavil před branami kláštera. Večerem provází Martin Bedřich. Více na www.dominikanska8.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 02. 2014