Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Štafeta Corpus Domini PRAHA - ŘÍM - ORVIETO

Celkem 20 mladých běžců (10 Čechů a 10 Italů) poběží po trase mezi Prahou a Orvietem (kraj Umbrie, střední Itálie). Vydají se po trase českého kněze Petra z Prahy, který v červnu 1264 přišel do Orvieta. Po události během mše sv., označované jako eucharistický zázrak, byl papežem Urbanem IV dne 11. srpna 1264 v celé církvi závazně zaveden svátek Božího Těla. Štafeta z Prahy doběhne do cíle v Orvietu v předvečer dne, kdy se ve zdejší katedrále slavnost Corpus Domini slaví. Součástí zdejších velkolepých oslav je také velký průvod v centru Orvieta v historických kostýmech.

Za českou stranu jsou organizátory této akce Arcidiecézní charita Praha, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, AC Sparta Praha a Arcibiskupství pražské. Italskými partnery jsou „Comitato della Staffetta“ spolu s orvietským sportovním družstvem „Libertas“, místní diecéze a město Orvieto.

Štafetová pouť začíná v Praze 13. května společnou mší svatou a setkáním s pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem, který požehná všem účastníkům. Zúčastní se i oficiální zástupci církve a města Orvieto. Ve středu 14. května je plánováno oficiální přijetí účastníků zástupci Hlavního města Prahy.

Ve čtvrtek 15. 5. bude štafeta zahájena v 9:00 pražským biskupem Karlem Herbstem. Jedná se o symbolickou etapu všech účastníků a veřejnosti z Hradčanského náměstí na Staroměstské náměstí. Poté bude následovat první etapa z Prahy do Příbrami.

Běžci mají překonat 1 200 km. V České republice se poběží celkem 3 etapy – do Příbrami, Plánice a Českého Krumlova. Poté bude následovat společný autobusový přejezd Rakouska a dále 6 etap v Itálii.

Tato česko-italská akce symbolizuje nejen historickou událost, ale také současné spojení našich národů. Je to dobrá příležitost nejen pro jakýsi sportovní výkon, ale především pro společné zamyšlení nad hodnotami, které nás převyšují, i když jsou součástí našeho každodenního života.

Ing. Jaroslav Němec – ředitel Arcidiecézní charity Praha

 

Zázrak se odehrál roku 1263 v nedaleké Bolseně. Na své cestě do Říma se tam zastavil velmi zbožný český kněz, řečený Petr z Prahy. Trpěl velkými pochybnostmi o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii a doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozehnat. V kostele sv. Kristiny sloužil mši a v okamžiku proměňování se celá hostie kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v tělo. Tělo natolik krvácelo, že se kapky krve před zraky všech přítomných rozstříkly na korporál a čtyři mramorové dlaždice. Hluboce pohnutý kněz poté navštívil papeže, který zrovna pobýval v Orvietu. Místní biskup byl okamžitě pověřen vše přezkoumat. Na místě shledal, že se jedná jistě o zázrak. Vzal korporál s sebou a šel za papažem. Ten mu šel sám vstříc se zástupem zbožných lidí a všichni se relikvii klaněli.

Obyvatelé Orvieta na památku zázraku vystavěli gotický chrám, který je vlastně velkým relikviářem a bývá nazýván "zlatou lilií italských katedrál". Zázrak se odehrál v době, kdy byla mezi křesťanstvem velmi rozšířená pochybnost o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii.

Rok po konání bolsenského zázraku papež Urban IV. ustanovil svátek Božího Těla a sv. Tomáš Akvinský k němu složil celé oficium. Zvláště jeho píseň Adoro te devote ("klaním se ti vroucně") zdomácněla i u nás. Zázrak, který se odehrál v rukou českého kněze znamenal znovuzrození dvou měst, Orvieta a Bolseny, a v současné době se znovu upevňují pouta družby mezi nimi a Prahou.

11. 05. 2008