Vyhledávání Menu

Stánek pražského arcibiskupství na Regiontour navštívil premiér Rusnok

Od 16. do 19. ledna 2014 prezentuje Arcibiskupství pražské své kulturní bohatství na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně. V rámci zahájení navštívil arcibiskupský stánek také premiér Jiří Rusnok, který přítomnému kardinálu Dukovi a celému arcibiskupství poděkoval za práci na poli kultury.

„Děkuji arcibiskupství, panu kardinálovi a vůbec římskokatolické církvi, že klade takový důraz na udržování tradic v českých zemích, které jsou obrovskou hodnotou sami o sobě, protože v ní jsou naše kořeny,“ řekl uznale na úvod premiér Rusnok. „Hodnoty, o něž pečuje arcibiskupství, jsou hodnotami, které můžeme velmi úspěšně prezentovat také zahraničním návštěvníkům České republiky,“ dodal premiér a prohlédl si exponáty, které jsou součástí prezentace.

Kardinál Duka, který osobně premiéra Rusnoka u stánku pražského arcibiskupství uvítal, připomněl, že si letos připomínáme 670. výročí položení základního kamene svatovítské katedrály, ale také 670 let od povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Toto významné jubileum, jak kardinál Duka řekl, připomene několik zajímavých událostí. Kromě jiného to bude oslava svátku sv. Víta, jíž bude přítomen magdeburský biskup Gerhard Feige, a potom také již tradiční konference věnovaná letos souvislosti mezi pražskou a vratislavskou katedrálou.

Prezentační stánek s devíti výstavními panely představujícími péči o památky v rámci arcidiecéze s důrazem na díla spojená s katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha a pražským arcibiskupstvím se nachází na tom samém místě, jako loni. Tématem prezentace je právě letošní 670. výročí položení základního kamene pražské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství v roce 1344. Vystaveno je několik uměleckých předmětů vztahujících se ke katedrále. Návštěvníci mají rovněž příležitost prohlédnout si barokní sochu sv. Vojtěcha, která byla v minulosti odcizena z kostela a která se díky spolupráci veřejnosti, Policie ČR a Diecézního konzervátorského centra Arcibiskupství pražského vrátila ze zahraničí zpět do České republiky. Více na www.bvv.cz/go-regiontour. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 17. 01. 2014